Meritve, ki potekajo v okviru SLOfit, bolj poznanega kot športnovzgojni karton, so pokazale, da je epidemija koronavirusa za seboj pustila še eno neprijetno posledico – splošen padec gibalnih sposobnosti naših otrok, ki se ji pridružuje vse bolj zaskrbljujoča debelost.

»Dvajsetodstotni dvig deleža debelih otrok v enem letu je nekaj nepojmljivega, to se v zgodovini Slovenije še ni zgodilo.«

Meritve sposobnosti so bile opravljene takoj po ponovnem zagonu javnega življena v maju in juniju, vanje pa je bilo zajetih okrog 20 000 osnovnošolcev. Vodja SLOfit, Gregor Starc je na tiskovni konferenci povedal, da letošnji rezultati v primerjavi z lanskimi opazno slabši, kažejo pa velik upad vseh gibalnih sposobnosti, pri čemer sta najbolj izstopajoči upad vzdržljivosti ter koordinacije celotnega telesa.

Upad je bil kljub pričakovanjem šokanten

Upad je bil sicer pričakovan, saj so bile celotne družine v času epidemije prisiljene svoj čas ter tudi športne aktivnosti izvajati med štirimi stenami ali v bližini doma, a so rezultati raziskave športne strokovnjake vseeno neprijetno presenetili. Gibalno manj učinkoviti sta namreč kar dve tretjini otrok, pri povprečnem otroku pa bi naj gibalna učinkovitost upadla za več kot 13 odstotkov otrok, kar je vidno predvsem pri tistih otrocih, ki so bili prej zelo aktivni. Podatki pokažejo tudi, da se je več kot polovici otrok, zajetih v raziskavo, povečalo podkožno maščevje.

»To bodo otroci, ki bodo imeli velike zdravstvene težave, ki bodo učno manj uspešni in bodo vse življenje nosili breme ukrepov, ki smo jih sproducirali odrasli.«

»Dvajsetodstotni dvig deleža debelih otrok v enem letu je nekaj nepojmljivega, to se v zgodovini Slovenije še ni zgodilo,« je na tiskovni konferenci izpostavil vodja SLOfit, Starc, ki opozarja, da se ponovno zaprtje javnega življenja nikakor ne sme zgoditi, sicer bomo »koronageneracijo« potisnili še v globlji prepad. »To bodo otroci, ki bodo imeli velike zdravstvene težave, ki bodo učno manj uspešni in bodo vse življenje nosili breme ukrepov, ki smo jih sproducirali odrasli,« je bil oster Gregor Starc. Do celotne tiskovne konference lahko dostopate tukaj.