Življenjski slog je vse bolj stresen in večina se zaveda, da k zdravemu načinu sodi tudi gibanje. Med najbolj priljubljene rekreativne športe sodi tek ter razne oblike skupinskih športov, denimo nogomet ali odbojka. Med priljubljene rekreacijske točke zagotovo sodijo poti po Stražunu, Betnavski gozd, Piramida, Kalvarija in Mestni park. Poleg zasebnih igrišč in dvoran, ki jih je mogoče najeti za rekreativno vadbo, je meščanom na voljo tudi nekaj javnih športnih objektov.

V Mestni občini Maribor je v ta namen mogoče brezplačno uporabljati kar nekaj javnih športnih površin. Medtem, ko so upravitelji z uporabniki nekaterih zelo zadovoljni, pa se drugod žal kaže tudi porast vandalizma in uničevanja igrišč ter ograj povsem iz objestnosti. Nekaj igrišč smo vzeli pod drobnogled.

Poljane priljubljene med tekači

Atletski stadion Poljane se je leta 1977 prvič pojavil v obliki, kot ga poznamo danes. Štirideset let kasneje, leta 2017 je bil prenovljen z novo tartan maso. Konec lanskega leta so uredili razsvetljavo, kar je za atlete še posebej dobrodošlo, kajti trenirajo lahko tudi pozneje, ko se že mrači.

Meščanom, ki ne trenirajo atletike, pa bi kljub temu želeli koristiti kapacitete atletskega stadiona Poljane, so tekaške na razpolago v dopoldanskem času med 7-9 uro, ko se ne odvijajo drugi programi. Stadion se sicer odpira že ob šesti uri zjutraj.

»Kasneje tukaj domujejo tudi srednje šole. Gre za objekt, ki ga dopoldanskem času od aprila pa vse do novembra, uporabljajo tudi srednješolci za obvezen pouk športne vzgoje, za pripravo šolskih ekip za atletska tekmovanja in za izvedbo športnih dni, katerih osnova so atletske discipline,” pojasni Robert Herga iz podjetja Šport Maribor d.o.o., ki je skupaj z MOM upravitelj in skrbnik javne športne infrastrukture.

Če vas pot v dopoldanskih urah vodi mimo stadiona Poljane, boste tam lahko srečali tudi vojake Slovenske vojske: “Za fizične priprave in za testiranja za napotitev v misije stadion uporabljajo tudi pripadniki Slovenske vojske. Je pa uporaba atletskega stadiona omogočena tudi drugim, seveda ob predhodni najavi in v času, ko na njem ne potekajo treningi in vadba mariborskih atletov.«

»Če se na stadionu želijo oglasiti tudi občani, smo veseli, če to storijo tudi v času, ko mlajše selekcije zaključujejo s svojo vadbo, torej po 19. uri. Po 21. uri potem zaklenemo vrata. V soboto se treningi končajo že okrog 13. ure in je stadion na voljo meščanom že takrat, če seveda nimamo kake prireditve.”

Atletski stadion Poljane je po besedah Herge tudi edini objekt, kjer se ne srečujejo z vandalizmom, kar je velika težava na drugih površinah, namenjenih rekreaciji. “Uporabniki sami skrbijo za čistočo, imamo tudi urejevalce in res gre za enega objektov, kjer vandalizma tako rekoč ni,« pojasni.

Težko si privoščimo organizacijo velikega atletskega tekmovanja na stadionu, ker nimamo pogojev za ogrevanje, nimamo masažnih sob in ostale strukture, ki bi bila za to potrebna.

Robert Herga

Leta 2016 so na objektu prenovili tudi sanitarije in garderobe: »Žal imamo res le eno žensko in eno moško garderobo, kar je minimum, ki pa ga lahko ponudimo. Obe garderobi sta namenjeni izključno atletom in ne naključnim obiskovalcem. Težko si privoščimo organizacijo velikega atletskega tekmovanja na stadionu, ker nimamo pogojev za ogrevanje, nimamo masažnih sob in ostale strukture, ki bi bila za to potrebna. O tem se z občino trenutno dogovarjamo, vendar še ni nič dorečenega.”

Zadaj, na travnati površini za objektom in tekaško stezo, imajo svoj prostor od aprila do avgusta lokostrelci, ki v zadnjih letih beležijo precej velik vpis. V septembru pa se selijo v notranje prostore, ker je vreme slabše in na travniku ni razsvetljave, v poslovno stavbo Marina, kjer nadaljujejo s svojo dejavnostjo.

Športni park Tabor

Na drugi strani ceste, v Športnem parku ob nogometne igrišču, je zgodba drugačna. Tam je vandalizem v popolnem razcvetu in tako rekoč tedensko se srečujejo s posledicami objestnosti: »Vsaka ograja je bila uničena in ne gre za to, da bi želeli vstopiti, ne gre za to, da bi nekdo hotel igrati. Gre za to, da se je nekdo lotil čisto vsake ograje in jo poškodoval, ni se želel spraviti skoznjo le na enem mestu,« pojasnjuje sogovornik.

Na južnem delu Športnega parka Tabor so meščanom na voljo igrišča za urbani šport. Tam so igrišče za mali nogomet oz. rokomet, igrišče za košarko in za odbojko. Na severnem delu Športnega parka Tabor pa je ob velikem nogometnem igrišču z umetno travo tudi veliko nogometno igrišče z naravno travo, ki je ob koncih tedna, ko ni treningov mlajših selekcij, na voljo tudi rekreativcem.

Zraven je na voljo tudi košarkarsko igrišče, ki je namenjeno predvsem treningom, lahko pa ga najamejo tudi podjetja, mogoče je najeti tudi box za futsal. Ni igrišča, ki bi ga ne bilo mogoče najeti.

Celotni športni park pa je prepleten s tekaškimi stezami, ki jih je mogoče uporabljati za rekreativni tek. Vse te površine so na voljo tudi srednješolcem za športno udejstvovanje v času obvezne športne vzgoje in za popoldansko rekreacijo. “Sem lahko pridejo teči, se razgibati, pa tudi igrišče številka dve, ki ni licencirano, je namenjeno mlajšim selekcijam in vsem ostalim meščanom. V popoldanskem času na njem najdete starše, ki brcajo z otroci, mlade ki se pomerijo za hec. Vsa ostala igrišča so v času, ko jih ne uporabljajo zaklenjena, uporabljajo se za vadbo NK Maribor Tabor in pa ženskega nogometnega kluba, to igrišče pa je odklenjeno do večera in namenjeno vsem.”

Okoli igrišča je odprta pot, ki jo marsikdo uporablja tudi za tek. »En krog meri približno 1200 metrov, kar je morda tudi razlog, da atletskega stadiona za tek ne uporablja veliko rekreativcev. Kar se tiče zdravja, je namreč veliko bolj zdravo teči po travi.«

Pametno košarkarsko igrišče in ulična vadba

Od julija 2021 je za rekreacijo na voljo novo košarkarsko igrišče, pametno igrišče Gorana Dragića, ki je prekrito s posebno plastično maso.

Odprto vsak dan od 7-22 ure. Za zdaj še gre za igrišče po principu prvi prideš – prvi mečeš, ker pa gre za gre za pametno igrišče, je opremljeno z aplikacijo, preko katere bo igrišče mogoče tudi vnaprej rezervirati, se dogovoriti za tekmo,… Na omenjenem objektu se rasi zadržujejo ter rekreirajo tako stari kot mladi, v načrtih pa so tudi tekme trojk in podobne zabavne prireditve.

Med igrišči je prehod na igrišča urbanega športa, kjer imajo Mariborčani na voljo eno rokometno, dve košarkarski in odbojkarsko igrišče. Vsa tri omenjena igrišča so odprtega tipa in meščanom na voljo 24 ur/dan.

Leta 2018 so ponudbo dopolnili še z napravami za ulično vadbo na prostem, ki ga občani s pridom koristijo. Ne gre za edini tovrstni objekt, podoben je namreč na voljo tudi na Pobrežju, ob študentskih domovih pa stoji »pionir« tovrstne vadbe, zunanji fitnes.
Medtem, ko fitnes in naprav za ulične vadbe na MOM v kratkem ne načrtujejo, pa so veliko energije in nekaj sredstev namenili tudi postavitvi in prenovi otroških igral.

Ne levem bregu kraljuje Ljudski vrt

Veliko zanimanja in posledično športnega vrveža, boste našli tudi na levem bregu Drave. V sklopu Ljudskega vrta je za splošno uporabo na voljo košarkarsko igrišče oz. igrišče za mali nogomet. Za rekreacijo je na voljo tudi travnata površina med že omenjenim košarkarskim igriščem in velikim nogometnim igriščem z umetno travo. Malo nogometno igrišče z umetno travo pa v popoldanskih urah uporabljajo mlajše nogometne selekcije NK Branik Maribor.

Tudi tukaj so bili žel velikokrat priča objestnosti in vandalizmu, zato igrišča ponoči zaklepajo. Tudi te objekte v dopoldanskem in zgodnjepopoldanskem času uporabljajo predvsem srednje šole, ki se nahajajo v neposredni bližini popoldne pa boste tam srečali predvsem mladino in otroke.

Redno vzdrževanje objektov in naprav financira iz svojih prihodkov Šport Maribor, večje investicije pa izvaja lastnik, Mestna občina Maribor.

Da bi se izognili vandalizmu in nenehnemu vlaganju v popravila, se vzdrževalci trudijo zagotavljati varnost in preprečiti, da bi igrišča postala postaja za postopanje in uživanje alkohola in droge: “V športnem parku je bilo kar nekaj takih točk, kjer so se zbirali narkomani. Veliko je mogoče narediti že, če osvetliš igrišče, vsaj do desete je potem povsem osvetljeno, kasneje pa ostaneta vklopljeni še dve svetilki. Takrat takoj postane manj zanimivo, drugi ukrep pa je, da igrišča zakleneš.”

Šport Maribor je v zadnjih nekaj mesecih vložil precej truda in denarja v odpravljanje posledic in preprečevanje vandalizma ter uničevanja športnih površin, ki se dogaja praktično vsak dan. Tako v Športnem parku Tabor kot v Ljudskem vrtu so, na primer, postavili novo panelno ograjo namesto stare, ki je bila uničena in nevarna za uporabnike. “Da bi preprečil nadaljnje uničevanje, smo na športnih površinah Ljudskega vrta za prehodno obdobje najeli varovanje in varnostniki zdaj pomagajo pri vzpostavitvi primernega odnosa in uporabe naše skupne športne infrastrukture,” še pojasni Herga.