Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo danes tistim, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, začel pošiljati odločbe o vključenosti. Pošiljali jih bodo postopoma, predvidoma do konca letošnjega leta.

Zakon o dolgotrajni oskrbi se bo začel postopno uporabljati s 1. januarjem 2024. Celoten paket pravic pa bo v uporabi od 1. decembra 2025.

Še pred začetkom uporabljanja zakona bodo vsi, ki so vključeni v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, na domači naslov prejeli odločbo zavoda, da so vključeni v sistem zavarovanja. Odločba jih bo hkrati seznanila s pogoji za dostop do storitev.

Pogoje za vključitev v sistem izpolnjuje približno 1,7 milijona ljudi. To so polnoletne osebe, vključene v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. V sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo pa so vključeni tudi zavarovanci za obvezno zdravstveno zavarovanje, mlajši od 18 let, ki so obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, samostojnega opravljanja gospodarske ali poklicne dejavnosti, opravljanja kmetijske dejavnosti ali opravljanja poslovodne funkcije kot družbeniki družb ali ustanovitelji zavodov.

ZZZS nudi informacije o vključenosti zavarovanih oseb v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo na spletni strani https://www.zzzs.si/dolgotrajna-oskrba/ in na telefonski številki 01 30 77 605.

Zavarovanci lahko urejenost zavarovanja za dolgotrajno oskrbo preverijo tudi sami na spletni strani ZZZS.

Ministrstvo za solidarno prihodnost in ZZZS sta ob tem vzpostavila spletni strani in kontaktne številke, kjer je mogoče dobiti informacije o dolgotrajni oskrbi. Spletna stran ministrstva je na voljo na povezavi https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/dolgotrajna-oskrba/, njihov kontaktni center pa je na številki 080 9810 dostopen ob ponedeljkih med 9. in 12. uro, ob torkih, četrtkih in petkih pa v enakem terminu in med 14. in 17. uro.