Župani in županje 41 občin Podravja so v ponedeljek na 39. redni seji Sveta podravske regije obravnavali stanje projektov, ki so vključeni v Dogovor o razvoju regije in pričakujejo sofinanciranje s strani EU in proračuna RS.

V Dogovor je vključenih 36 občinskih in regijskih projektov iz različnih prednostnih naložb. Največ denarja potrebujejo projekti iz Prednostne naložbe 6.1: Vlaganje v vodni sektor – odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter zagotavljanje varne in čiste pitne vode v skupni vrednosti skoraj 83 mio EUR, od tega se pričakuje sofinanciranje v višini najmanj 42 mio EUR.

Želijo sredstva za prioritetne projekte

Večina projektov je v zaključni fazi priprave Vlog za neposredno potrditev operacij, saj je rok za oddajo že 30. 9. 2020. Ker gre za zelo obširno in zahtevno projektno dokumentacijo, regija od Ministrstva za okolje in prostor pričakuje da bo uskladil roke za oddajo in podaljšal rok do 31. 12. 2020. Prav tako regija pričakuje še nekaj dodatnih sredstev za sofinanciranje projektov občin, ki jim primanjkuje lastnih sredstev za izvedbo prioritetnih projektov v regiji.

Skupna vrednost projektov iz Dogovora je 150 milijonov evrov, od tega pričakujemo okoli 91 milijonov sofinanciranja iz evropskega proračuna in proračuna RS.

Župani podravske regije pričakujejo, da bo Vlada RS tudi v naslednji finančni perspektivi (2021–2027) namenila temu mehanizmu najmanj toliko sredstev, poenostavila in poenotila postopke črpanja sredstev ter zagotovila dodatna sredstva za projekte občin iz obmejnih in problemskih območij. V luči programiranja nove finančne perspektive Podravje pripravlja tudi Regionalni razvojni program 2021–2027 (ki vključuje tudi Razvojne programe območnih razvojnih partnerstev), s katerim bo regija določila tudi svoja prioritetna področja, ključne regionalne projekte ter uskladila svoje razvojne prioritete z razvojnimi prioritetami EU in RS.