Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je ob iztekanju leta delodajalce danes pozvala, da skladno z določili kolektivnih pogodb in drugih dogovorov med socialnimi partnerji ter s sprejetimi merili novembra in decembra zagotovijo izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja, torej 13. plače, božičnice ali letne nagrade.

ZSSS v danes objavljenem pozivu poudarja, da je plačilo za poslovno uspešnost z letošnjim letom davčno razbremenjeno do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače delavca za zadnjih 12 mesecev, če je to za delavca ugodneje.

V ZSSS ob tem spominjajo, da se pri izplačilih poslovne uspešnosti tako plačajo zgolj prispevki za socialno varnost, obenem pa davčno razbremenjena višina izplačil ni več vezana zgolj na enkratno izplačilo v koledarskem letu, temveč velja tudi v primeru več izplačil, ki se pri ugotavljanju neobdavčene višine seštevajo.

Nekatere kolektivne pogodbe določajo tudi možnost nagrajevanja zaposlenih v obliki dodatnih plačil ali prejemka v nedenarni obliki. ZSSS poziva delodajalce, da najkasneje v mesecu decembru zagotovijo tudi takšna nagrajevanja svojih zaposlenih.

STA