Odbor DZ za finance je podprl predlog novele zakona o trošarinah, s katerim se zvišujejo trošarine za tobačne izdelke ter krepi nadzor nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji. Predlagane spremembe bodo po predlogu začele veljati z junijem, proračunski prihodki pa se bodo na ta račun letos povečali za 11 milijonov evrov.

"Namen predloga je, da vlada lahko nadaljuje trošarinsko politiko za tobačne izdelke," je na današnji seji povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Katja Božič. Kot je pojasnila, so namreč izčrpali možnosti, ki jih omogoča obstoječi zakon, ki daje vladi pooblastilo, da z uredbami lahko zvišuje ali znižuje do 50 odstotkov višine trošarine, ki je določena v zakonu, saj so pri nekaterih izdelkih že dosegli zgornje limite.

Nadzor nad nepredelanim tobakom 

Za cigarete se bodo po predlogu trošarine zvišale za približno tri odstotke, za elektronske cigarete za 1,5-krat, za tobak za segrevanje pa za dobro tretjino. Predlog se dopolnjuje z opredelitvijo tobačnih izdelkov, namenjenih vdihovanju brez izgorevanja, s čimer se bo omogočila trošarinska obravnava morebitnih novih izdelkov s primerljivim načinom konzumiranja.

Ker se povečujejo aktivnosti glede nezakonite proizvodnje in trgovine s trošarinskimi izdelki z namenom izogibanja plačilu davkov ter drugih dajatev, se predlaga okrepitev nadzora nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji ter uvedbo nadzora nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov. Za namen spodbujanja učinkovite rabe energije pa se v predlogu predlaga oprostitev plačila trošarine za energetsko intenzivna podjetja s pogojem imetništva zelenega certifikata.

Sprejeta dopolnila

Odbor je sprejel nekaj dopolnil koalicije, ki so sledila mnenju zakonodajno-pravne službe DZ. V razpravi sta Rado Gladek iz SDS in Jožef Horvat iz NSi opozorila, da bi vlada morala trošarinsko politiko, ki je del davčne, peljati bolj predvidljivo. Franc Breznik SDS je na vlado apeliral, naj se pri oblikovanju trošarinske politike bolj zaveda lege države in močnega tranzita ter njenega delovati v smislu preventive in polnjenja proračuna.

Sekretarka Božič je na kritike, da so tobačni izdelki v sosednjih državah, zlasti južno od Slovenije, cenejši, povedala, da cene sosednjih držav vsakokrat preverijo tudi sami. Za večino teh izdelkov so cene nižje na Hrvaškem, medtem ko so v Italiji, Avstriji in na Madžarskem višje. Z novimi trošarinami bo obdavčitev za tobak za segrevanje in za elektronske cigarete bolj primerljiva sosednjim državam, je povedala.

Na Horvatovo vprašanje, zakaj je s prvotnega predloga izpadel predlog o dodatni obdavčitvi alkohola, je Božič povedala, da so v javni obravnavi dobili veliko opozoril, zato se je vlada odločila, da se opravi dodatna razprava. Za to področje so oblikovali medresorsko delovno skupino, ki bo pripravila kompromisni predlog. Trošarine za alkohol in alkoholne pijače se niso spremenile od aprila 2014, zato so sprva predlagali povečanje za 25,7 odstotka, ki odraža stopnjo inflacije v tem obdobju, je povedala.

Odbor za finance je danes med drugim podprl predlog stališča Slovenije do spremenjenega predloga sklepa sveta o spremembi sklepa o sistemu virov lastnih sredstev EU. Slovenija podpira razpravo o predlogu Evropske komisije za nove lastne vire proračuna EU, zlasti z vidika odplačevanja dolga iz začasnega instrumenta za okrevanje EU, je danes povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec.

A Slovenija meni, da so prihodki sheme ETS za slovenski proračun izrednega pomena, saj so ti eden glavnih virov financiranja zelenega prehoda, zato njihovi vključitvi v proračun EU nasprotuje. Nova lastna sredstva EU morajo upoštevati stopnjo razvoja držav in finančne potrebe njihovih gospodarstev po razogljičenju. Slovenija je proučila predlagani mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah in začasni statistični vir na osnovi bruto poslovnega presežka podjetij, ki se zdita pravičnejša od vira na osnovi ETS in sta primernejša za nadaljnjo obravnavo, je dodala.