V pomembnem koraku za slovenski bančni sektor se bosta 22. avgusta 2024 dve vodilni banki, Nova KBM in SKB, združili v OTP banko. Združena banka bo postala največja banka v Sloveniji s skoraj 900 poslovalnicami in bo strankam ponudila široko paleto izboljšanih produktov in storitev.

Združena banka se bo po združitvi preimenovala v OTP banko d. d. Prepoznali jo boste po novem logotipu, ki ga bodo postopoma uvajali na bančnih stičnih točkah.

Kaj združitev v prvem koraku prinaša za vas?

Tako Nova KBM kot SKB poudarjata, da večjih sprememb ne bo, vseeno pa so v sporočilu za javnost ob napovedi datuma združitve izpostavili, da bo z združitvijo bank poslovanje potekalo nemoteno, ob tem pa bo številka poslovnega računa v OTP banki ostala nespremenjena. Prav tako boste lahko obstoječe plačilne kartice uporabljali vse do poteka veljavnosti kartice, tudi sam način prijave pa bo ostal enak kot doslej.

V sporočilu za javnost Nove KBM so zapisali še: »Vaše zaposlene in poslovne partnerje, ki imajo odprt osebni oziroma poslovni račun v SKB banki, opomnite, da vam sporočijo novo številko osebnega oziroma poslovnega računa, saj se jim bo le-ta z združitvijo obeh bank spremenila in nakazila na stari SKB osebni oziroma poslovni račun po 30. novembru 2024 ne bodo več mogoča.«

Ob tem obljubljajo, da bo združitev za komitente potekala kar najbolj enostavno in nemoteno. Ob tem je ključno dodati, da se bodo po združitvi s 1. septembrom spremenili nekateri splošni pogoji ter ceniki nadomestil.

Predvidoma s 1. septembrom 2024 bodo začele veljati nove verzije naslednjih dokumentov: Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, zasebnike, podjetnike in društva ter Cenik nadomestil za posle s pravnimi osebami, podjetniki, zasebniki in društvi. Oba dokumenta bosta najkasneje do konca junija 2024 na voljo na spletni strani banke in v vseh poslovalnicah banke.

Če se s predlaganimi spremembami pravnih aktov ne strinjate, lahko kadarkoli do datuma, predvidenega za začetek veljavnosti sprememb, brez plačila nadomestila, odpoveste posamezno pogodbo. V nasprotnem primeru se bo štelo, da s predlaganimi spremembami soglašate.