Študentje medicine in zdravniki generacije Z kot najbolj pomembno ocenjujejo ravnotežje med poklicnim in družinskim življenje, spoštovanje svojih kolegov in akademsko udejstvovanje. Ustrezno plačilo je na devetem mestu prioritet, je ugotovila slovenska študija, objavljena v prestižni reviji BMC Emergency Medicine. Nastala je pod okriljem Medicinske fakultete v Mariboru s sodelovanje številnih raziskovalnih in zdravstvenih ustanov. Zajela je 442 študentov in diplomantov medicine, je sporočila Zdravniška zbornica na družbenih omrežjih. 

Raziskovalci so ugotovili, da bi ukrepi, kot so povečanje plač, vzpostavitev standardov in normativov ter omogočanje boljšega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem lahko pomembno spodbudilo mlade zdravnike, da izberejo tudi manj popularne specializacije. Kot je na primer urgentna medicina, kjer zdravnikov zelo primanjkuje. 

Zadnji razpis: Le trije kandidati 

Izkazalo se je, da je bila družinska medicina med anketiranci zelo privlačna izbira specializacije. Velika večina, je družinsko medicino izbrala med prva tri mesta, ki bi jih izbrali. 31,6 odstotkov anketirancev je družinsko medicino izbralo kot svojo prvo izbiro specializacije, kot drugo izbiro jo je izbralo 38,2 odstotkov, kot tretjo pa 36,4 odstotkov anketirancev. Pri odgovorih glede specializacije iz urgentne medicine (UM) pa je bilo opaznega manj zanimanja. 4 odstotki anketirancev je odgovorilo, da bi zagotovo izbrali to specializacijo, 11 odstotkov jih je odgovorilo, da je njihova odločitev za to specializacijo verjetna, 57 odstotkov verjetno ne in 28 odstotkov,  da zagotovo ne bodo izbrali specializacije iz UM.

Da so se na prejšnjem razpisu za celo državo prijavili zgolj trije kandidati, so pred časom opozorili tudi zdravniki Urgentnega centra UKC Maribor.