Poslanec Socialnih demokratov Matjaž Han je na ministrico za infrastrukturo naslovil poslansko pobudo, v kateri predlaga sprejem generalne prepovedi prehitevanja tovornjakov s skupno težo nad 7,5 ton po slovenskih avtocestah.

Vse več prepovedi prehitevanja za tovornjake

S pobudo želi doseči povečanje varnosti na avtocestah, pa tudi večjo prometno urejenost in pretočnost prometa. »Varnost v cestnem prometu je tisto, kar nas mora spodbujati k uveljavitvi tega ukrepa,« v pobudi izpostavlja poslanec Socialnih demokratov. »V poletni sezoni, ko na naših prometnih odsekih državo prečka prek 150.000 vozil na dan, bi se ob poostrenem nadzoru in prepovedi prehitevanja tovornjakov po avtocestah zagotovo povečala pretočnost prometa, zmanjšali bi se izpusti ogljikovega dioksida ter manj uničevalo slovenske avtoceste,« pravi Han in zaključi, da tudi prakse drugih držav članic EU območja prepovedi prehitevanja za tovornjake po avtocestah vse bolj širijo.

Zagrožena globa za kršitelje 300 evrov

V pobudi navaja sedanjo ureditev, saj zakon o pravilih cestnega prometa določa, da lahko veliki tovornjaki vozijo le po dveh prometnih pasovih na desni strani smernega vozišča. Vozniki tovornih vozil smejo prehitevati na avtocestah in hitrih cestah le na delih, kjer to ni prepovedano s prometno signalizacijo. Zagrožena globa za kršitelje znaša 300 evrov, pri tem pa Han opozarja, da je v sosednji Italiji kazen za tovrstni prekršek 5.000 evrov, kazen za podjetje pa znaša desetkrat več, 50.000 evrov. Han pri tem opozarja tudi na pomanjkljiv nadzor in na pogosto neustrezno vozniško kulturo voznikov tovornjakov. Ti namreč za prehitevanje drugega tovornjaka potrebujejo kar nekaj kilometrov, s tem pa upočasnijo in zmanjšajo pretočnost preostalega prometa. Inštruktor varne vožnje Brane Küzmič je za enega od slovenskih  tiskanih medijev dejal, da se je v zadnjih letih precej razpasla navada, da na prehitevalnem pasu vozniki tovornih vozil vztrajajo več kilometrov.

Prepoved prehitevanje za tovorna vozila že velja na severni ljubljanski obvoznici in na nekaterih odsekih štajerske avtoceste proti prestolnici, kjer pa je prepoved prehitevanja tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone omejena časovno. Ta velja le v prometnih konicah, in sicer med 6. in 9. uro ter med 14. in 17. uro.

Danes več prekrškov kot pred leti

Policija se sicer zaveda težav s prehitevanjem tovornjakov, saj so pred štirimi leti ugotovili 530 tovrstnih kršitev. Dandanes je takšnih prekrškov najverjetneje precej več, kazni, ki za transportna podjetja ne predstavljajo velikega stroška, pa ostajajo enake. Pri sekciji za promet na GZS, kjer so prav tako seznanjeni s tovrstnimi težavami, njihove voznike učijo, da je prehitevanje drugega tovornjaka zaradi dolgega trajanja in zapore celotnega prehitevalnega pasu težavno in v nekaterih državah na dolgih odsekih prepovedano. Na to težave opozarjajo tudi pri Darsu, kjer dodajajo, da svoje – zaradi geografskih značilnosti slovenskega avtocestnega križa – doprinesejo tudi klanci. Že zgolj 4-odstotni klanec namreč močno upočasni naloženo tovorno vozilo.

S 1. januarjem so območje prepovedi prehitevanja razširili tudi na Češkem, in sicer s 30 na 145 kilometrov hitrih cest, ki so rezervirana za motorna vozila. Med te sodijo odseki od Prage proti Brnu, Plznu, Ujscicam nad Labo in Hradec Kralovu. Prepoved prehitevanja velja v obe smeri.

Manj CO2 in boljše stanje avtocest

Po mnenju poslanca je stanje na avtocestah še posebej kritično ob koncih tedna, ko je promet že tako zgoščen, prehitevanja pogostejša, kar ob pomanjkanju kulture voznikov povzroča pogoste prometne kolapse. V poletni sezoni, ko na naših prometnih odsekih državo prečka prek 150.000 vozil na dan, bi na račun poostrenega nadzora prehitevanj tovornjakov povečali pretočnost, z generalno prepovedjo prehitevanja tovornjakov pa bi ob bistvenem zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida (CO2) ohranili tudi boljše stanje naših avtocest, saj bi težki tovornjaki obremenjevali zgolj en pas avtoceste. Vse to pa je po Hanovih besedah manj pomembno od cilja, ki ga postavlja na prvo mesto, in sicer, da bi se s takšnim manevrom zagotovo zmanjšalo število prometnih nesreč na avtocestah.

Ogrožena varnost vseh udeležencev v cestnem prometu

Han še poudarja, da je poslanski pobudi med drugim botrovalo dejstvo, da udeleženci cestnega prometa že več let poročajo o velikih prometnih kolapsih in nepotrebnih zastojih po slovenskih avtocestah. Ti nastajajo tudi zaradi pomanjkljivega nadzora nad prehitenjem tovornjakov, tudi na odsekih, kjer to ni dovoljeno. »S tem pa je ogrožena varnost vseh udeležencev v cestnem prometu,« je v pobudi poudaril Han, ki mu po njegovih besedah pritrjuje tudi stroka.