Lani je Finančna uprava predlagala sodišču, naj Roka Snežiča pošlje v nadomestni zapor zaradi neplačanih glob, ki jih niso uspeli izterjati. Snežič vztraja, da je poravnal vse kazni in globe, če so bile pravilno vročene, poroča Večer.

Snežiču podane vse okoliščine za odreditev zapora

Finančna uprava RS, zlasti njen mariborski finančni urad, je že lani obvestila davčnega svetovalca in lobista Snežiča, da se je zaradi neplačanih in neizterjanih glob obrnila na sodišče. FURS ni uspel izterjati sredstev od Snežiča po postopku upravne izvršbe, zato je sodišče obvestil, da so pri Snežiču podane vse okoliščine za odreditev nadomestnega zapora. Po neuradnih informacijah se predlog za nadomestni zapor nanaša na tri neizterjane globe v skupni višini 1370 evrov. Dve globi naj bi bile izrečene s strani dolenjskih in štajerskih policistov, ena pa s strani Darsa. Sodišče lahko za vsakih sto evrov globe določi en dan zapora, kar pomeni, da bi po predlogu FURSa Snežič moral za 14 dni v zapor.

"Ne dolgujem ničesar," je v telefonskem pogovoru in preko SMS sporočila zatrdil Snežič. "Denarni kazni v višini 150.000 evrov in 25.000 evrov sem poravnal. Prav tako imam poravnane tudi druge denarne kazni. 5000 evrov davčnega dolga pa ne bom plačal, ker je neupravičeno odmerjen," je povedal Snežič. Na vprašanje glede morebitnih neplačanih glob za prekrške pa je Večeru odgovoril: "Če so bile globe pravilno vročene, so poravnane."

Po neuradnih informacijah je predlog za nadomestni zapor v primeru Roka Snežiča povezan z zakonom o prekrških, ki ga določa zgolj za primere, ko globe ni mogoče izterjati. To v Snežičevem primeru ni presenetljivo, saj je uradno brez premoženja. Po informacijah Večera je FURS predlagal nadomestni zapor za Snežiča v skladu s določbo, ki omogoča nadomestni zapor v primerih, ko se zbere več kot 1000 evrov neizterjanih glob, pri čemer so posamezne globe višje od 300 evrov. V takih primerih lahko sodišče za vsakih začetih 100 evrov globe določi en dan zapora, vendar skupna kazen ne sme presegati 90 dni.

Vikend zapor je "navadna burleska"

V primeru, da sodišče odobri predlog za izvrševanje nadomestnega zapora, ima kršitelj še vedno možnost, da poravna globo in se tako izogne zaporni kazni. Če pa globa ostane neplačana, se kaznovana oseba sooči z izvršitvijo zapora.

Snežič je že v preteklosti prestajal zaporno kazen, vendar ne zaradi prekrškov, temveč zaradi obsodilne sodbe v kazenskem postopku. Zaradi vpletenosti v fiktivne posle z luksuznimi jahtami se je s tožilstvom dogovoril za kazen treh let zapora, ki pa se je izvrševala v obliki zapora ob koncih tedna. Med izvrševanjem svoje zaporne kazni ob koncih tedna je Snežič srečal tudi predsednika SDS Janeza Janšo, ki ga je kasneje označil kot "navadno burlesko".

Slovenski podjetnik, ki ima poslovne aktivnosti tudi v Bosni in Hercegovini ter je lani napovedoval, da "odpira vsa vrata" v državnih podjetjih, se je znajdel v kazenskem postopku zaradi obtožb oškodovanja upnikov. Specializirano državno tožilstvo mu očita, da je FURS oškodoval za 150.000 evrov, saj je v postopku osebnega stečaja terjatev prijavila njegova že pokojna babica, ki naj bi mu posodila 400.000 evrov. S tem naj bi babica prehitela FURS, večji del sredstev od prodaje nepremičnin v Snežičevem stečajnem postopku pa je bil prenesen na njen račun, namesto da bi šel v blagajno finančne uprave. Na sojenju se Snežič zagovarja kot nedolžen in zavrača očitke, da je šlo za fiktivno posojilo.