Do preseganj mejnih vrednosti onesnaževal v zraku prihaja izključno v zimskem obdobju leta od oktobra do marca, ko oživijo individualna kurišča, zato je pravilna uporaba kurilnih naprav še toliko bolj pomembna, so izpostavili sodelujoči na današnji novinarski konferenci v Ljubljani.

“Večletna kemijska analiza delcev je pokazala, da se v dnevih, ko je presežena mejna vrednost delcev PM10, delež prispevka kurjenja lesa zviša s 30 v povprečju na 50 odstotkov, kar še dodatno potrjuje, da so individualna kurišča še vedno največji vir onesnaževanja,” je opozorila v. d. generalnega direktorja direktorata za okolje Tanja Bolte in dodala, da k temu prispevajo tudi vremenski pogoji, ki preprečujejo redčenje izpustov, predvsem v slabo prevetrenih dolinah in kotlinah. Takšno stanje v mestu in na vasi pa lahko povzroči že en sam neozaveščen kurjač.

Zato tudi Agencija RS za okolje (Arso) v zimskem obdobju objavlja dnevne napovedi koncentracij delcev PM10.

Problematično kurjenje z neustreznimi gorivi

Po njenih besedah je posebej problematično kurjenje z neustreznimi gorivi, kot so na primer stari papir in karton, vlažni les, plastika, embalaža, tekstil in drugi odpadki. “Ti ne sodijo v kurilne naprave, ampak v zabojnike za smeti. Oboje vodi do slabega izgorevanja in se pokaže neposredno kot gost temen dim iz dimnika,” je izpostavila Bolte in spomnila tudi na nujnost upoštevanja veljavnega zakona o dimnikarskih storitvah, ki med drugim določa tako obveznosti dimnikarjev kot uporabnikov naprav.

V skladu s tem morajo uporabniki zagotoviti preglede malih kurilnih naprav, njihov vpis v evidence, dovoliti izvajanje storitev s strani dimnikarjev, omogočiti pregled malih kurilnih naprav in sporočiti kakršnokoli spremembo, morebitne ugotovljene pomanjkljivosti pa odpraviti.

Pred ponovno uporabo priporočajo pregled kurilnih naprav

Da so ob letošnjem začetku kurilne sezone zaradi energetske draginje znova v porastu peči na trda goriva, pa je poudaril predsednik Sekcije dimnikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS) Simon Dovrtel. Vsem uporabnikom, ki nameravajo letos znova zagnati peči, ki že nekaj let niso bile v uporabi, je svetoval, da dimnikarska služba takšne naprave znova pregleda, da so izpolnjeni pogoji za varno delovanje in učinkovitost, pa je treba pregledati tudi na novo vgrajene peči. “Še posebej je to pomembno za večstanovanjske stavbe, kjer ne ogrožamo samo sebe, ampak tudi stanovalce nad in pod nami,” je navedel.

Po Dovrtelovih besedah je treba peči na tekoče in plinasto gorivo očistiti in pregledati enkrat letno, letni pregled je nujen tudi pri pečeh na trda goriva, ki pa se čistijo pogosteje, in sicer dva- do štirikrat na leto. Rednega čiščenja morajo biti še posebej deležne stare klasične peči, v katerih se velikokrat znajdejo tudi plastika in ostali odpadki, štedilniki in kamini.

Če pride do dimniškega požara nujno obvestite dimnikarja

Zato je pomembno, da so kurilne naprave pravilno vgrajene, uporabljati moramo tudi ustrezen suh les, pravilno mora biti urejen tudi dovod zraka. Le na na tak način bomo preprečili, da ne bo prišlo do zamašitve v ceveh in dimniškega požara, je bil jasen Dovrtel. Če do požara kljub temu pride, pa moramo o tem nujno obvestiti dimnikarsko službo, ki bo preverila, ali so napake na dimniku oz. sami napravi ter te odpraviti. “Če bi prišlo do porasta takšnih situacij, jih bomo dimnikarji težko sploh reševali,” je opozoril.

V primeru slabih goriv lahko pride do zadušitve

Majda Pohar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je na novinarski konferenci med drugim spomnila tudi na nevarnost zastrupitev z ogljikovim monoksidom. V Sloveniji je teh primerov nekaj vsako leto, tudi takšnih s smrtnim izidom. V primeru slabega lesa, neposušenih in vlažnih drv, slabe nastavitve kurilnih naprav je nepopolno izgorevanje in nastajanje ogljikovega monoksida večje, posledično je večja tudi verjetnost zastrupitve, je poudarila.

Poharjeva v prihajajočih mesecih, ko bomo vnovič izpostavljeni povečanemu onesnaženemu zraku z delci PM10, ki predstavlja dejavnik tveganja za nastanek različnih bolezni, svetuje, da redno spremljamo meritve in napovedi, ki jih objavlja Arso, ter upoštevamo priporočila glede omejitev gibanja na prostem in zmanjšanja fizične aktivnosti. Posluževati se je treba tudi zračenja prostorov, v katerih se nahaja več ljudi, je še dejala.