Med drugim je petim izvajalcem, ki niso imeli dovoljenja, prepovedal nadaljnje delo. Prijave zaradi nestrokovnega dela pa je pod drobnogled vzela zbornica zdravstvene nege in ob tem ugotovila več nepravilnosti.

Zdravstveni inšpektorat je od prvega januarja lani opravil 108 nadzorov testirnih točk. Ob tem so petim izvajalcem testiranja, ki niso imeli dovoljenja, izdal odločbo o prepovedi izvajanja testiranja do pridobitve dovoljenja. Eni osebi pa so izdali prepoved izvajanja dela v zdravstveni dejavnosti do vpisa v register, ki ga vodi zbornica zdravstvene in babiške nege, so pojasnili za STA.

Finančnih kazni do sedaj še niso izrekli

Kot sicer poroča portal N1, finančnih kazni do zdaj še niso izrekli. Prijave, ki jih je inšpektorat prejel zaradi nestrokovnega dela izvajalcev testiranja (na primer glede spoštovanja protokolov, strokovnih navodil, pravilnega odvzema brisa), pa je v strokovni nadzor odstopil zbornici zdravstvene nege.

Ta je, kot so navedli za STA, letos prejela 26 prijav glede neustreznosti izvajanja hitrih testov. Več prijav se nanaša na iste izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Trenutno poteka sedem izrednih strokovnih nadzorov s svetovanjem. Te izvajajo z namenom preverjanja ustreznosti izvajanja hitrih testov, zagotavljanja strokovnosti in varnosti ter upoštevanja standardov, protokolov, smernic, navodil in drugih dokumentov. Ugotavlja se strokovna usposobljenost izvajalcev testiranja.

“Odstopanja so bila zaznana na več področjih. Kompetenco za jemanje brisov imata zdravnik in ustrezno izobražen ter usposobljen izvajalec zdravstvene in babiške nege. Brise jemljejo izvajalci, ki so ponekod pomanjkljivo strokovno usposobljeni, uvajanje v delo je dostikrat pomanjkljivo, informacije so si zaposleni izmenjevali med seboj,” naštevajo na zbornici.

Prav tako so ugotovili odstopanja pri tehniki odvzema brisa, neupoštevanje navodil proizvajalca brisov, nedosledno uporabo osebne varovalne opreme, pomanjkljivo higieno rok, nedosledno uporabo rokavic, uporabo istih rokavic za več uporabnikov, razkuževanje pripomočkov in delovnih površin pa ni dosledno. Kot so na zbornici še ugotovili v strokovnem nadzoru, včasih ni natančne sledljivosti o času, ki je potreben za odčitanje rezultata testa, prav tako včasih ni ustrezno rokovanje z odpadki.

Ko zbornica pri nadzoru ugotovi nepravilnosti, izvajalca zdravstvene dejavnosti pozove, da pomanjkljivosti odpravi, spremeni organizacijo dela, izvede nadzor nad organizacijo in strokovnostjo dela. Prav tako jih pozove, da o realizaciji priporočil poročajo zbornici. V primeru večjih kršitev pa zbornica ugotovitve odstopi inšpekcijskim službam.