DZ se je seznanil s predlogom zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, do katerega naj bi prišlo z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Z njim se bo uredilo premoženjska razmerja med deležniki zdravstvene zavarovalnice, kot je povedal finančni minister Klemen Boštjančič, naj bi zavarovancem izplačali deleže do 120 evrov.

Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obstoječi obliki bo ukinjeno 1. januarja 2024, ko bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v skladu z julija sprejeto novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju začel zbirati obvezni zdravstveni prispevek.

S 1. januarjem Vzajemna delniška družba

Vzajemna, ki danes 93 odstotkov prometa ustvarja iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, naj bi se takrat preoblikovala v delniško družbo in bo lahko po Boštjančičevih zagotovilih še naprej izvajala svojo dejavnost. Da bi zaščitili zavarovance, ki po prenehanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bodo imeli več pravnega razmerja z Vzajemno na podlagi zavarovalne pogodbe, pa je treba sprejeti predlagani zakon.

Predlog zakona določa, da Vzajemna svojemu ustanovitelju, to je ZZZS, vrne njegov vložek ob ustanovitvi, bodisi v denarju ali v delnicah. Približno 800.000 zavarovancem pa se bodo izplačali njihovi deleži oz. bodo dobili delnice preoblikovane družbe. Vlada je denarno poplačilo zavarovancev predvidela za primer, da vrednost posameznega deleža ne presega 70 evrov, nato so člani odbora DZ za finance ta znesek zvišali na 130 evrov, zdaj pa so poslanci koalicije vložili dopolnilo za znižanje tega zneska na 120 evrov.

Agencija za zavarovalni nadzor je namreč po obravnavi na matičnem delovnem telesu ocenila, da bi bilo smiselno mejo izplačila določiti pri 120 evrov, kar bi zagotavljalo zadostno višino kapitalske ustreznosti, ki bi omogočala nemoteno nadaljnje poslovanje Vzajemne, je pojasnil Boštjančič.

Zaščita premoženjske pravice

Poudaril je, da je namen zakona zaščititi premoženjske pravice vse treh deležnikov – Vzajemne, njenega ustanovitelja ZZZS ter njenih članov. Na ta način se bo lahko na presečni dan pripoznalo deleže vsem obstoječim zavarovancem Vzajemne, obenem se bo določilo delež ustanovitelja ter omogočilo nadaljnje poslovanje Vzajemne, je povzel.

V SDS predlagajo, da se statusno preoblikovanje Vzajemne ne izvede, nekaj dopolnil so vložili tudi poslanci NSi. DZ bo o vseh glasoval še nocoj, vlada pa nato predlaga, da DZ še na tej seji opravi tudi tretje branje in s tem dokončno potrditev zakona. Z njegovo uveljavitvijo bodo lahko stekli postopki za izračun vrednosti kapitala na dan 31. december 2023, ki bo nato podlaga za določitev deležev upravičencev v novi delniški družbi.

STA