Državni izpitni center je objavil prve analize nacionalnega preverjanja znanja v letošnjem šolskem letu. V 6. razredu so učenci pri preizkusu iz slovenščine v povprečju dosegli 45,9 odstotka možnih točk, pri matematiki pa 49,1 odstotka. V 9. razredu so pri slovenščini dosegli 56,4 odstotka, pri matematiki pa 43,8 odstotka možnih točk.

V 6. razredu NPZ-ji potekali na 485 osnovnih šolah

V 6. razredu je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) potekalo na 485 osnovnih šolah. Preverjanje znanja iz slovenščine je opravljalo 20.692 učencev, ki so v povprečju dosegli 20,7 od 45 možnih točk (45,9 odstotka). Pri italijanščini je preizkus opravljalo 66 učencev. Pri madžarščini se je NPZ udeležilo 26 učencev. Povprečni dosežek pri italijanščini je 22,7 od 40 možnih točk (56,6 odstotka), pri madžarščini pa 28,5 od 40 možnih točk (71,4 odstotka).

Pri tujem jeziku je preizkus znanja opravljalo 20.761 učencev (angleščino 20.291, nemščino 470). Povprečni dosežek učencev, ki so opravljali angleščino je 32,4 od 50 možnih točk (64,8 odstotka), pri nemščini pa so učenci dosegli v povprečju 32,5 točke od 52 možnih točk (62,5 odstotka).

Pri matematiki je preizkus opravljalo 20.883 učencev, ki so v povprečju dosegli 24,6 od 50 možnih točk (49,1 odstotka).

V 6. razredu je NPZ z nižjim izobrazbenim standardom pri slovenščini pisalo 120 učencev in pri matematiki 127 učencev. Učenci v programu nižjega izobrazbenega standarda so pri slovenščini dosegli povprečno 29,1 točke od 50 možnih točk (58,2 odstotka), pri matematiki so dosegli v povprečju 30 od 50 možnih točk (60 odstotkov).

Prve analize dosežkov letošnjega NPZ iz slovenščine v 6. razredu kažejo, da je učencem predvsem povzročalo težave razumevanje (predvsem umetnostnega) besedila. Predmetna komisija za NPZ iz slovenščine zato tudi letos učiteljem svetuje, da naj pri učencih razvijajo zmožnost branja z razumevanjem, jih spodbujajo k natančnemu in poglobljenemu branju ter izčrpnemu odgovarjanju z navajanjem več pravilnih odgovorov.

V 9. razredu NPZ potekalo na 483 osnovnih šolah

V 9. razredu je NPZ potekalo na 483 osnovnih šolah. Preverjanja znanja iz slovenščine se je udeležilo 19.911 učencev, ki so v povprečju dosegli 31 od 55 možnih točk (56,4 odstotka).

Na narodno mešanih območjih v slovenski Istri in Prekmurju se je preverjanja znanja iz italijanščine udeležilo 57 učencev, iz madžarščine pa 20 učencev. Povprečni dosežek pri italijanščini je bil 30,3 točke od 60 možnih točk (50,6 odstotka), pri madžarščini pa 41,5 točke od 60 možnih točk (69,2 odstotka).

Pri matematiki je preizkus znanja pisalo 19.860 učencev, ki so povprečno dosegli 21,9 točke od 50 možnih točk (43,8 odstotka).

Pri tretjem predmetu se je preverjanja iz angleščine udeležilo 4785, nemščine 132, fizike 4889, zgodovine 4898 ter iz likovne umetnosti 4606 učencev.

Pri angleščini so učenci dosegli 29,6 točke od 50 možnih točk (59,3 odstotka), pri nemščini 33,4 točke od 65 možnih točk (51,4 odstotka), pri fiziki 12,4 točke od 36 možnih točk (34,3 odstotka), zgodovini 23,3 točke od 50 možnih točk (46,6 odstotka) ter pri likovni umetnosti 25,1 točke od 50 možnih točk (50,2 odstotka).

NPZ z nižjim izobrazbenim standardom

NPZ z nižjim izobrazbenim standardom je pri slovenščini pisalo 106 učencev, pri matematiki 107 ter pri družboslovju 108 učencev. Pri slovenščini so dosegli povprečno 30,5 točke od 50 možnih točk (61,1 odstotka), pri matematiki so dosegli v povprečju 24,6 točke od 50 možnih točk (49,3 odstotka), pri družboslovju pa 29,2 točke od 50 možnih točk (58,4 odstotka).

Državni izpitni center je omogočil učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja. Učenci so po vpogledu v ovrednotene preizkuse znanja lahko preko šole podali poizvedbo. V 6. razredu je bilo število poizvedb 3689 (lani 3786), v 9. razredu je bilo število poizvedb 3667 (lani 3540).

Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je dodatna informacija o znanju učencev ob koncu 6. oz. 9. razreda. Učenci 6. in 9. razreda so letos NPZ opravljali 7., 9. in 13. maja.