Zdravstveni inšpektorat RS je v povezavi s trenutno stavko zdravnikov prejel skupno 35 prijav, ki so se nanašale na odpoved že določenih terminov zdravstvenih obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje, neizdajo receptov ter na zaključevanje bolniških staležev, so za STA navedli na inšpektoratu. Vse prijave obravnavajo prednostno.

Kljub stavki so dolžni izvajati določene storitve, se tega ne držijo?

Poleg obravnave prijav je inšpektorat po začetku zdravniške stavke začel tudi izvajanje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Inšpektorji so od začetka stavke opravili izredni inšpekcijski nadzor v 40 javnih zdravstvenih zavodih, od tega v 38 zdravstvenih domovih in dveh bolnišnicah. Inšpekcijski nadzor so v okviru zdravstvenih domov opravili v 43 ambulantah družinske medicine, 29 pediatričnih ambulantah, 32 ginekoloških ambulantah in v dveh ambulantah splošnega zobozdravstva, so pojasnili na inšpektoratu.

Zakon o zdravniški službi določa, da je zdravnik v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. Inšpektorji so v okviru nadzora v ambulantah javnih zdravstvenih zavodov preverjali spoštovanje člena zakona, ki določa, da je poleg navedenega zdravnik v času stavke dolžan opravljati tudi vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, so dodali.

Hkrati so preverjali spoštovanje določb zakona o pacientovih pravicah glede dostopnosti pacientov do zdravstvenih storitev. Izvajalec zdravstvene dejavnosti je po zakonu dolžen zagotavljati vse oblike naročanja, in sicer elektronsko, po pošti, po telefonu in osebno v ordinaciji.

Izdali že nekaj opozoril

V okviru izvedenih inšpekcijskih nadzorov so na inšpektoratu v osmih javnih zdravstvenih zavodih ugotovili neskladnosti, ki se nanašajo predvsem na nezagotavljanje elektronskega naročanja, telefonskega naročanja oziroma časovne omejitve telefonskega naročanja in nepopolne objave glede oblik naročanja na spletni strani izvajalca zdravstvene dejavnosti in na vidnem mestu v prostorih izvajalca zdravstvene dejavnosti.

V okviru izvedenih inšpekcijskih nadzorov v dveh bolnišnicah, ki so jih opravili na podlagi prijave zaradi odpovedi že določenih terminov za obravnavo, so na inšpektoratu ugotovili, da termina nista bila odpovedana zaradi stavke, zato v tem delu niso ugotovili neskladnosti.

Za ugotovljene neskladnosti so inšpektorji izrekli tri ustne ureditvene odločbe na zapisnik. V navedenih primerih bodo uvedli tudi postopke o prekršku zaradi kršitev določb zakona o pacientovih pravicah. Izrekli so tudi štiri opozorila po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in dve opozorili po zakonu o prekrških. Inšpektorji nadzore nadaljujejo tudi v tem tednu, so še pojasnili za STA.