Ministrstvo za zdravje je doslej zaradi nastale škode na zdravju po cepljenju proti covidu-19 izplačalo eno odškodnino. Tako so zaradi smrti po cepljenju izplačali odškodnino v znesku 20.000 evrov, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Doslej izdelali le 58 strokovnih mnenj

Glede na podatke z 9. decembra je ministrstvo za zdravje v letu 2022 prejelo 81 vlog, v letu 2023 pa 103 vloge za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju ali zaradi smrti. Za odločanje o vsaki od vlog ministrstvo za zdravje imenuje senat komisije za ugotavljanje vzročne zveze med cepljenjem in škodo na zdravju oziroma med cepljenjem in smrtjo.

Komisija za ugotavljanje vzročne zveze med cepljenjem in škodo na zdravju oziroma med cepljenjem in smrtjo je doslej izdelala 58 strokovnih mnenj, preostala mnenja so v končni fazi izdelave, pri čemer je bilo za pet primerov potrebno povabiti dodatne strokovnjake s specialnimi strokovnimi znanji, pojasnjujejo na ministrstvu.

Tako poteka postopek

Z mnenjem komisije za ugotavljanje vzročne zveze ministrstvo seznani vlagatelja vloge in nato na podlagi njegove izjave zahteva dopolnitev strokovnega mnenja, ali pa takoj izda odločbo, s katero zavrne zahtevek vlagatelja, ker po oceni komisije ne obstaja vzročna zveza med cepivom in škodo na zdravju ali smrtjo, ali pa prizna pravico do odškodnine za smrt, ker po oceni komisije obstaja vzročna zveza med cepivom in smrtjo.

V primeru, da obstaja vzročna zveza med cepivom in škodo na zdravju, ministrstvo v skladu z zakonom zahteva še mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o tem, ali se škoda na zdravju kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij. Trenutno je takšnih primerov sedem.

Ministrstvo seznani vlagatelja vloge tudi z mnenjem invalidske komisije in nato na podlagi njegove izjave takoj izda odločbo o priznanju zahtevka za odškodnino za škodo na zdravju, če invalidska komisija oceni, da gre za resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij, ali pa zahteva dopolnitev mnenja ali takoj izda odločbo, s katero zavrne zahtevek vlagatelja, če invalidska komisija oceni, da ne gre za resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij.

Izmed 27 vlog skoraj vse zavrnilne

Doslej je ministrstvo za zdravje izdalo 27 odločb na podlagi strokovnega mnenja komisije za ugotavljanje vzročne zveze. Od teh so bile vse, razen ene, kjer je bila ugotovljena povezava med cepljenjem proti covidu-19 in smrtjo, zavrnilne. Do 14. decembra je bila za nastalo škodo za smrt zaradi cepljenja proti covidu-19 tako izplačana ena odškodnina, in sicer v znesku 20.000 evrov.

Višina odškodnine za nastalo škodo na zdravju ali za smrt, zaradi cepljenja ali zdravljenja proti covidu-19, je po navedbah ministrstva vedno določena na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, na katerega napotuje 72. člen Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19.

Zahtevne zadeve in omejeno število razpoložljivih strokovnjakov

"Na ministrstvu se trudimo, da bi čim hitreje obravnavali zahtevke vlagateljev, pri čemer gre za zahtevne zadeve in omejeno število razpoložljivih strokovnjakov ter je treba zadeve postopno dodeljevati obravnavo posameznim senatom komisije za ugotavljanje vzročne zveze " so poudarili.

V slovenski javnosti sta sicer odmevala dva primera smrti po cepljenju. V enem primeru je šlo za mlado bolnico, ki so jo v ljubljanski klinični center sprejeli konec septembra 2021, a je kljub urgentnemu zdravljenju še isti dan umrla. Pred tem je maja 2021 po cepljenju z enakim cepivom v Belgiji zaradi kapi umrla ženska, neuradno naj bi šlo za ženo slovenskega diplomata.

Obravnava zahtevkov iz leta 2022 se je začela v januarju 2023 (glede na spremembe zakona, ki je določil, da začnejo roki za odločbo na novo teči od 8. novembra 2022 naprej zaradi spremembe strokovnega organa, ki ocenjuje obstoj resnega neželenega učinka po cepljenju), v pretežnem delu pa so bili dodeljeni komisiji za ugotavljanje vzročne zveze v obravnavo od julija do septembra 2023. Zahtevke, vložene v letu 2023, bo ministrstvo začelo dodeljevati v obravnavo od januarja 2024 naprej.

STA