Zavod RS za zaposlovanje je v okviru programa javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah doslej sprejel za 1,6 milijona evrov ponudb izvajalcev, ki se nanašajo na zaposlitev 80 brezposelnih. Pogodbe so podpisali s 30 osebami. Za ta ukrep, ki bo v veljavi do konca prihodnjega leta, je sicer skupaj na voljo 5,6 milijona evrov.

Vlada je za izvedbo programa namenila 5,6 milijona evrov

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 je med ukrepi za čim hitrejšo sanacijo prinesel tudi program javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah. Vlada je za izvedbo programa namenila 5,6 milijona evrov – od tega okvirno 800.000 evrov za letošnje in okvirno 4,8 milijona evrov za prihodnje leto.

Kot so za STA pojasnili na zavodu za zaposlovanje, so od odprtja javnega povabila za izvedbo programa 18. septembra do vključno srede skupaj prejeli 49 ponudb. Izmed vseh prejetih je bilo ustreznih in izbranih 35 ponudb, štiri ponudbe so bile zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnjene, od desetih pa so ponudniki odstopili še pred njihovo obravnavo, je povedala skrbnica programa iz službe za zaposlovanje v centralni službi zavoda Iris Lojevec.

Sprejete ponudbe izbranih izvajalcev se po njenih besedah nanašajo na zaposlitev 80 brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri odpravi posledic ujme, njihova trenutna ocenjena vrednot pa znaša 1,6 milijona evrov.

Doslej izbrani izvajalci bodo izvajali pet programov

Doslej izbrani izvajalci bodo izvajali pet programov, je pojasnila. Program Pomoč pri izvajanju programov za občane predvideva dela, kot so denimo pomoč pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (informiranje občanov s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev), pomoč občanom pri izpolnjevanju vlog, opolnomočenje ranljivih skupin pri uveljavljanju omenjenih pravic ipd.

Program Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest vključuje pomoč pri izvajanju sanacijskih in vzdrževalnih del na poškodovanih objektih, športni in drugi infrastrukturi, preprosta vzdrževalna dela na občinskih cestah, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin, čiščenje javnih površin, parkov in rečnih bregov, popravilo in montažo zaščitnih ograj, čiščenje travnih brežin ipd.

Vzpostavljen je tudi program Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja s predvidenimi deli, kot so pomoč pri čiščenju cest, urejanju okolice, pomoč pri dobavi pitne vode, odstranjevanju mulja in ostankov poplav, dezinfekciji prostorov ter ostalih delih pri pomoči v poplavah prizadetim občanom ipd.

Med predvidenimi deli programa Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin so pomoč pri izvajanju humanitarne dejavnosti, priprava in ureditev prostorov za izvajanje humanitarne pomoči, spremljanje prostovoljcev na terenu, pomoč pri evidentiranju, razvrščanju in razdeljevanju darovanih artiklov ipd.

Program Pomoč v primeru elementarnih nesreč pa omogoča dela, kot so pomoč pri sanaciji poškodovane urbane opreme, otroških in športnih igrišč, pešpoti in kolesarskih stez, čiščenje kmetijskih in gozdnih površin, cestišč, čiščenje vodotokov, druga enostavnejša dela za odpravljanje posledic elementarne nesreče, pomoč starejšim občanom pri čiščenju in urejanju domov ipd.

Podpisali so že 30 pogodb

Na vprašanje, kakšen je interes med brezposelnimi, so na zavodu pojasnili, da so do srede podpisali 30 pogodb, na podlagi katerih so bili kandidati napoteni na opravljanje zdravniškega pregleda pred vključitvijo v program in predvideno zaposlitvijo. “Dokler zaposlitev oseb še ni izvedena, tudi porabe sredstev še ne beležimo,” je pristavila Lojevec.

Največ zainteresiranih je sicer v Ljubljani in okolici (preko 160 oseb), na Celjskem (preko 130) in na Koroškem (okrog 80).

Zavod je po besedah sogovornice postopke informiranja in motiviranja brezposelnih za vključitev v organizirano obliko pomoči začel že pred objavo javnega povabila, ko je bila Slovenija najmočneje motivirana za hitro in učinkovito pomoč prizadetim. “Motiviranje za vključitev v program vzdržujemo še danes, v rednih postopkih individualiziranega svetovalnega procesa, kot tudi v obliki organiziranih skupinskih soočenj z izvajalci programa in brezposelnimi osebami na zavodu,” je zatrdila Lojevec.

Glede na interventni zakon lahko brezposelni, ki se bodo vključili v program, računajo na plačilo v višini od 100 do 120 odstotkov minimalne plače, odvisno od izobrazbe.

STA