Uprava RS za zaščito in reševanje je z 20. marcem 2020, na predlog Vlade RS, po vsej državi razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, zaradi česar kurjenje v naravi ni dovoljeno. Zaradi prihoda pozebe pa bi bilo kurjenje potrebno ponovno vzpostaviti.

Možnost pozebe, kurjenje na prostem pa prepovedano

V prihodnjih dneh obstaja možnost pozebe, zato je za čas trajanja razglasa iz prejšnjega odstavka v sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih izjemoma dovoljena uporaba naprav in izvajanje aktivnosti (npr. kurjenje) za preprečevanje pozebe (brez vlaganja vloge na pristojno izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje, brez pozitivnega mnenja pristojne gasilske enote, brez dovoljenja s strani pristojne Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, brez organiziranja požarne straže).

Enaka rešitev je bila uveljavljena tudi glede uporabe naprav ali izvajanja aktivnosti (kurjenje), ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove.

“Potencialno oviro pri izvajanju preprečevanja pozebe v sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih s kurjenjem pa v tem pogledu lahko predstavljajo odloki/pozivi o prepovedi kurjenja, ki so jih nekatere občine sprejele v prejšnjem tednu, še pred razglasitvijo velike požarne ogroženosti naravnega okolja s strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Glede na naše razumevanje v teh občinah kurjenje z namenom preprečevanja pozebe v sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih ni mogoče, saj v teh odlokih prepovedi kurjenja takšne možnosti kot izjeme niste predvideli,” naslavljajo v Centru za obveščanje RS.

Za preprečitev pozebe bi morali omogočiti kurjenje

Kot še dodajajo, z namenom preprečitve škode, ki bi lahko nastala v sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, ne le v naravnem okolju, ampak tudi drugod na prostem, predlagajo, da občine, ki so takšne odloke sprejele, le-te čimprej prekličejo ali pa jih spremenite na način, da bo kurjenje v sadovnjakih, vinogradih in hmeljiščih z namenom preprečevanja pozebe mogoče. Predlagamo, da podobno rešitev, v kolikor odlokov ne boste preklicali, uveljavite tudi za izvajanje aktivnosti zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja.