Zaključen je postopek lastniške preobrazbe krovnega podjetja hrvaške skupine Fortenova, ki je aktivna na področju trgovine, živilskopredelovalne industrije in kmetijstva ter je med drugim lastnica Mercatorja. Novi lastnik je tako postala družba Open Pass s sedežem na Malti, ki je v lasti enega najbogatejših Hrvatov Pavaa Vujnovca.

Vujnovčev Open Pass s skoraj 94-odstotnim deležem

Po prenovi lastniške strukture v njej ne bo več ruskih delničarjev, ki so pod sankcijami Zahoda. Do zdaj sta imeli namreč ruski banki Sberbank in VTB v krovni družbi holdinške strukture Fortenove, nizozemski družbi Fortenova Group TopCo, 49,9-odstotni delež. Transakcijo, na podlagi katere je prišlo do spremembe lastništva, so nesankcionirani imetniki potrdil o lastništvu Fortenova grupe potrdili na skupščini decembra lani, zeleno luč Evropske komisije pa je dobila junija letos.

Zdaj je posel zaključen, so sporočili iz Fortenove. Fortenova Group TopCo je tako podjetje Fortenova Group MidCo, ki je lastnik Fortenova grupe in vseh operativnih podjetij skupine, prodala podjetju Iter BidCo, ki združuje nesankcionirane delničarje podjetja Fortenova Group TopCo.

Največji lastnik Iter BidCo je postal Vujnovčev Open Pass s skoraj 94-odstotnim deležem. Za sodelovanje v novi lastniški strukturi se je odločilo tudi več kot 80 manjšinskih delničarjev, ki imajo skupaj nekaj več kot šestodstotni delež.

Glede na to, da je Open Pass presegel 85-odstotni prevzemni prag, je načelno obvezan podati zavezujočo ponudbo za vsa potrdila o lastništvu, ki niso v njegovi lasti, in to po ceni, ki je enaka ceni vpisa za podjetje Iter BidCo. S tem imajo manjšinski delničarji, ki so se predhodno odločili ostati v lastniški strukturi Fortenove, možnost prodaje svojega deleža, če se tako odločijo.

Skupna vrednost nakupa je do 660 milijonov evrov

Skupna vrednost nakupa Fortenove Group Midco je do 660 milijonov evrov. Od tega zneska 500 milijonov evrov ni vezanih na posebne pogoje, znesek pa je bil poravnan ob sklenitvi transakcije. Vanj je vključenih tudi 86 milijonov evrov za poplačilo preostalega dobaviteljem nekdanjega Agrokorja, s čimer so terjatve do njih po navedbah Fortenove v celoti poplačane. Podjetju Fortenova Group TopCo je namenjeno 33,5 milijonov evrov za financiranje potencialnih obveznosti in operativnih stroškov, do likvidacije, ki se pričakuje v roku treh do štirih let.

Od omenjenih 500 milijonov evrov bo 380,5 milijona evrov razdeljenih med delničarje, pri čemer 154,9 milijona evrov predstavlja vplačilo kapitala na novo lastniško strukturo, 225,5 milijona evro pa bo razdeljenih tistim delničarjem, ki ne bodo ostali v novi lastniški strukturi. Od tega bo največji del, 165 milijonov evrov, nakazan na poseben skrbniški račun, do katerega bosta nekdanji ruski lastnici lahko dostopali, ko bodo sankcijski predpisi EU, ZDA in Združenega kraljestva to dopuščali.

Preostalih 160 milijonov evrov vrednosti transakcije za vzpostavitev nove lastniške strukture je medtem pogojenih s tem, da Fortenova doseže določene finančne cilje, predvsem ko gre za vzdržno financiranje pod ugodnejšimi pogoji v teku 2024 ter za specifične cilje v zvezi z razmerjem med finančnim dolgom in bruto denarnim tokom (EBITDA). Poleg tega obstajajo določbe za morebitna dodatna plačila trenutnim delničarjem, če bo v naslednjih treh letih prišlo do pomembne prodaje dela premoženja ali uvrstitve družbe na borzo.

Zahvala vsem delničarjem

Prvi mož Fortenove Fabris Peruško se je ob zaključku posla zahvalil vsem delničarjem, "ki so dokazali potrpežljivost in podporo med to zapleteno transakcijo". Zaključek procesa po njegovem prepričanju obeležuje novo poglavje za skupino in pomeni obljubo bolj stabilne in uspešne prihodnosti.

Z odstranitvijo sankcioniranih delničarjev iz lastništva bo Fortenova napore zdaj po Peruškovih besedah usmerila na refinanciranje dolga z izdajo novih obveznic v vrednosti 1,2 milijarde evrov in v izboljšanje operativne učinkovitosti, poroča STA.