Upravičenci lahko še danes oddajo vlogo na poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letošnjem letu. Gre za 10.000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani poleti in so namenjeni socialno najšibkejšim.

Če ne bo dovolj upravičencev, bodo poziv objavili znova

Rok za oddajo vlog bi se po prvotnih načrtih iztekel 22. junija, a ker je bilo jasno, da do tega roka ne bodo razdelili vseh računalnikov, ga je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 17. junija podaljšal do današnjega dne.

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je pretekli teden na srečanju z novinarji razkrila, da so na skladu do 20. junija prejeli 2277 vlog in izdali 669 pozitivnih odločb. V naslednjih dneh naj bi bilo po takratni napovedi ministrice izdanih še 195 pozitivnih odločb, skupaj torej nekaj manj kot 870.

Še do danes se lahko na javni poziv prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki je upravičenec do otroškega dodatka in je uvrščen v prvi dohodkovni razred ter ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje. Upravičenec lahko odda samo eno vlogo, ne glede na število otrok, vključenih v osnovno šolo. Prav tako lahko vlogo odda le eden od staršev.

Na skladu so konec maja za STA pojasnili, da bodo, če bodo po podaljšanju poziva računalniki še vedno na razpolago, poziv objavili znova, pri tem pa določili novo skupino upravičencev.

Po besedah ministrice se bo seznam upravičencev do računalniške opreme z julijem razširil na starše oz. zakonite zastopnike, ki so uvrščeni v drugi dohodkovni razred in imajo vsaj enega otroka, vključenega v osnovnošolsko izobraževanje. Namen javnega poziva je povečanje digitalne vključenosti prebivalcev Slovenije. Z njim želijo pristojni omogočiti najbolj ranljivim skupinam prebivalstva izposojo osnovne računalniške opreme.

STA