V enomesečni kampanji, ki se bo zaključila v petek, 25. novembra, bodo zagovorniki in nasprotniki zakonov nagovarjali volivce. Kdo vse bo uradno organizator kampanje, bo znano prihodnji teden.

V skladu z rokovnikom Državne volilne komisije (DVK) morajo organizatorji referendumske kampanje najpozneje 25 dni pred dnem glasovanja, to je do 1. novembra, sporočiti organizatorja referendumske kampanje ter njegovo odgovorno osebo in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za referendumsko kampanjo. Po določbah zakona o volilni in referendumski kampanji lahko referendumsko kampanjo organizirajo pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma ali je zainteresirana za izid referenduma.

Za referendumsko kampanjo štejejo oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu.

Spremembe zakona o vladi prinašajo drugačno sestavo vlade, spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi uveljavitev lani sprejetega zakona zamikajo za eno leto, novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) pa na novo ureja vodenje, upravljanje in nadzor RTVS.

Pobudnik referendumov o zakonih, ki jih je DZ sprejel na predlog vlade, je SDS. Da bi s pobudo uspeli, morajo na glasovanju doseči t. i. zavrnitveni kvorum. Po veljavni zakonodaji je namreč zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volivcev. Skupno število volilnih upravičencev na tokratnih referendumih je po podatkih ministrstva za notranje zadeve 1.695.330, torej mora proti posameznemu zakonu glasovati vsaj 339.066 volivcev.

STA