Kot je razvidno iz policijske statistike, je med njimi še naprej največ Afganistancev, a se njihov delež zadnje tedne zmanjšuje, tako da predstavljajo le še petino vseh.

Polovico primerov na Primorskem

Največji pritisk nezakonitih prečkanj meje še naprej beležijo na območju koprske policijske uprave, kjer so zabeležili skoraj polovico vseh primerov, opazna pa je rast števila še na območju novomeške policijske uprave, kjer beležijo skoraj tretjino vseh primerov.

Število obravnavanih izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za skoraj trikrat. Skupaj jih je bilo 7196, kar predstavlja kar 88 odstotkov vseh odkritih migrantov, ki so nezakonito prestopili mejo. Predvsem gre za izrazito povečanje števila državljanov Afganistana, ki se nadaljuje iz lanskega leta, sicer pa so obravnavali tudi 6443 vlog za začasno zaščito, od katerih so bile skoraj vse sprejete od državljanov Ukrajine.

STA objavlja tabeli s podatki o številu nezakonitih prehodov meje v prvih sedmih mesecih 2022 in primerjavo z enakim obdobjem lani glede na državljanstvo, po policijskih upravah in tabelo o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 29. avgust 2022.

STA