Na mariborskem okrožnem sodišču je za torek razpisan nov, že tretji poskus predobravnavnega naroka v zadevi, s katero tožilstvo znanemu mariborskemu podjetniku Roku Snežiču očita dajanje prednosti upnikom v postopku osebnega stečaja.

Po besedah višje državne tožilke s specializiranega državnega tožilstva Bojane Podgorelec očitajo Snežiču oškodovanje upnikov v zvezi s prijavljeno terjatvijo njegove babice v postopku njegovega osebnega stečaja. Z babico naj bi namreč sklenil posojilno pogodbo v višini 400.000 evrov, nato pa je bila ta prijavljena kot terjatev v osebnem stečaju ter delno poplačana s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku. Tožilstvo je prepričano, da je bila omenjena posojilna pogodba fiktivna, z njenim poplačilom pa je bila oškodovana Finančna uprava RS.

Po poročanju medijev naj bi namreč babica prehitela finančno upravo in pred njo vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj dobil s prodajo Snežičevega premoženja.

STA