Več sindikatov, ki delujejo pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je ministra za delo Luko Mesca v odprtem pismu pozvalo, naj dvig minimalne plače preseže dvig življenjskih stroškov, ki je bil lani 4,2-odstoten. Novi znesek minimalne plače v letošnjem letu gre sicer pričakovati v kratkem.

Na podlagi minimalnih življenjskih stroškov mora biti med 803,80 in 937,76 € neto

Znano je, da bodo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve januarja sprejeli odločitev o višini uskladitve minimalne plače za leto 2024. Minimalna plača je od leta 2021 v Sloveniji definirana kot znesek, ki je vsaj 20 % in ne več kot 40 % višji od izračunanih minimalnih življenjskih stroškov, upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti.

Minimalna plača je od leta 2021 v Sloveniji definirana kot znesek, ki je vsaj 20 % in ne več kot 40 % višji od izračunanih minimalnih življenjskih stroškov.

"Na podlagi podatka, da so se minimalni življenjski stroški v skladu z novim izračunom zvišali iz 613,41 € v letu 2017 na 669,83 € v letu 2022, to pomeni, da mora nov znesek minimalne plače znašati najmanj 803,80 EUR in največ 937,76 € neto. Ob tem se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je bila v letu 2023 4,2 odstotna," so zapisali v pozivu in izpostavili, da so na novo ocenjeni minimalni življenjski stroški iz leta 2022 izračunani na podlagi dohodkov in strukture izdatkov za življenjske potrebščine v letu 2018 ter po povprečnih najnižjih cenah v drugi polovici septembra 2022.

"In če so se na podlagi teh podatkov minimalni življenjski stroški zvišali za 9,2 odstotka v obdobju med 2017 in 2022, so se v istem obdobju neto dobički podjetij realno zvišali za 68 odstotkov, iz 3.622 mio EUR v letu 2017 na 6.085 mio EUR v letu 2022", so ob tem navedli v ZZZS in na CEDRA.

Prosijo, da poleg uskladitve z inflacijo upošteva tudi druge pogoje

V sindikatih so prepričani, da se življenjski standard delavcev, ki prejemajo minimalno plačo, med njimi so prodajalci, bolničarji, čistilci, oskrbovalci, hišniki, strežniki, kuharji, šoferji, gradbeniki, negovalci, poslabšuje, zato upajo na večji dvig minimalne plače od zgolj uskladitve z inflacijo.

V letu 2023 je minimalna plača znašala 878,48 evra neto (1203,36 evra bruto), prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo pa je v letu 2022 znašal 827 evrov oz. 94 odstotkov neto minimalne plače. Neto dobički podjetij so se medtem med letoma 2017 in 2022 po besedah predstavnikov delojemalcev zvišali za 68 odstotkov na šest milijonov evrov, so navedli.

Po podatkih iz leta 2022 minimalno plačo v Sloveniji prejema okoli 86.600 delavcev.

Znesek minimalne plače za tekoče leto določi minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji, in ga objavi v uradnem listu. Ekonomsko-socialni svet sicer od poletja, ko so ga delodajalci protestno zapustili, ne deluje.