Slovenski državni holding (SDH) je s telekomunikacijskim operaterjem T-2 po neuradnih informacijah sklenil dogovor o višini in poplačilu njegovega dolga. Podrobnosti za zdaj niso znane, več bo bržkone znanega tekom dne. Že ob 10. uri je namreč na ljubljanskem okrožnem sodišču razpisan narok za začetek stečajnega postopka T-2.

Dolguje vsaj 65 milijonov evrov

SDH je aprila vložil predlog za stečaj T-2. Kot so navedli ob tem, jim družba dolguje vsaj 65 milijonov evrov, in sicer iz naslova posojila bank leta 2007 v višini 120 milijonov evrov takratnima lastnikoma T-2, holdingoma Zvon 1 in Zvon 2 za izgradnjo optičnega omrežja. Prokurist in lastnik T-2 Jurij Krč je medtem ves čas trdil, da SDH zlorablja institut stečaja, da bi zakril svoje napake in dosegel prodajo T-2 kot poslovne celote, ker se z zastavljenim premoženjem ne more poplačati.

Kljub vloženi zahtevi za stečaj so med SDH in T-2 tekla pogajanja, v okviru katerih so se skušali dogovoriti o višini dolga T-2. V torek se je nato v zgodbo vpletel Telemach, ko je sklenil pogodbo o nameravanem odkupu dobrega 98-odstotnega deleža T-2 z Garnolom, ki ga obvladuje Krč, kot večinskim lastnikom.

Po opravljenem skrbnem pregledu nameravata družbi v prihodnjih tednih podpisati pogodbo o nakupu poslovnih deležev, Telemach pa bo moral za prevzem pridobiti še soglasje varuha konkurence. V Telemachu so zagotovili, da bi ob prevzemu večinskega deleža T-2 zagotovili, da bo T-2 izpolnjeval svoje obveznosti. To po njihovih navedbah vključuje tudi obveznost do SDH. S tem bi se T-2 izognil stečaju.

Telemach naj bi se po podpisani nameri o prevzemu T-2 tudi vključil v pogajanja med SDH in T-2, ta so potekala tudi v sredo. Za danes je medtem razpisan narok za začetek stečajnega postopka T-2. Ta za zdaj, kot izhaja s seznama obravnav na spletni strani ljubljanskega okrožnega sodišča, danes ostaja na dnevnem redu.

STA