Poslanci SMC so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, s katero želijo dvigniti stopnjo precepljenosti na vsaj 95 odstotkov. Med drugim predlagajo omejitev dostopa do javnega in javno sofinanciranega zasebnega vrtca necepljenim brez medicinskega razloga in obvezno cepljenje proti gripi za zdravstvene delavce.

Cilj novele zakona je dvigniti stopnjo precepljenosti na vsaj 95 odstotkov, saj ta v skladu s sprejeto medicinsko doktrino omogoča kolektivno imunost.

To želijo doseči z uvedbo dodatnega programa v elektronskem registru cepljenih oseb, onemogočenjem vložitve predloga za opustitev cepljenja neposredno pri komisiji za cepljenje, omejitvijo dostopa do javnega vrtca necepljenim ter obveznim cepljenjem proti gripi za delavce v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah.

Necepljene osebe more NIJZ prijaviti inšpektorju

Kot pojasnjujejo v predlogu, se v Sloveniji za pravilno vodenje in evidentiranje že nekaj let pripravlja elektronski register cepljenih oseb. Po njihovem mnenju je treba zagotoviti pravno podlago za optimizirano delovanje dodatnega programa. Ta bi osebe, ki niso cepljene, evidentiral in podatke poslal Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Necepljene osebe, ki nimajo medicinskih kontraindikacij, pa mora NIJZ prijaviti inšpektorju za zdravje na ministrstvu za zdravje, kar je treba tudi zakonsko urediti, predlagajo. S tem bi racionalizirali in optimizirali dosedanjo prakso, ko je bil zdravnik dolžan prijaviti necepitelje, s čimer bi zdravstvo razbremenili administracije in papirologije, pa tudi represivne vloge zdravnika, ki lahko obremenjuje odnos z bolnikom.

Predlagajo tudi, da starši oz. skrbniki ne bi mogli podati vloge za opustitev cepljenja neposredno pred komisijo za cepljenje, ker starši niso kvalificirani za presojo, kdaj je otrok upravičeno izvzet od cepljenja. V tem primeru je interes otroka in njegova ustavna pravica do zdravja nad pravico starša, da o njem odloča v skladu s svojimi prepričanji oz. v nasprotju z uradno sprejeto medicinsko doktrino.

Vpis otroka možen le, če bo otrok cepljen

Po predlogu novele bi bil vpis otroka v javni in javno sofinancirani zasebni vrtec možen le, če bo otrok cepljen po obveznem programu. Le otroci, ki majo medicinske kontraindikacije in bodo imeli odločbo komisije za cepljenje, se bodo lahko vpisali v javni in javno sofinancirani zasebni vrtec brez cepljenja.

Poleg tega predlagajo, da bi se zaposleni v javni zdravstveni mreži ali v javnih socialnovarstvenih zavodih morali redno cepiti proti sezonski gripi. Za njih je sicer uvedeno že obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, oslovskemu kašlju ter hepatitisu B.

STA