S sodbo Vrhovnega sodišča RS za člana SVS je uveden nov institut plačila pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju po Zakonu o obrambi, ki pa ne določa plačila. Na podlagi sodbe bodo pripadniki SV v bodoče za pripravljenost v službi morali prejeti plačilo v višini 100% urne postavke osnovne plače in ne 20%, oziroma 50% po Kolektivni pogodbi za javni sektor.

“Velik uspeh za Sindikat SV”

Nov velik uspeh SVS. Najvišje sodišče, Vrhovno sodišče RS je za člana SVS v reviziji razsodilo, da je čas na delovnem mestu ali določenem kraju pripadnikom SV treba plačati v višini 100% urne postavke in ne zgolj pripravljenosti,” je na spletni strani zapisal Sindikat.

Za zadnjih pet let  bodo pripadniki lahko šli v tožbo za razliko od že plačane pripravljenosti do plačila v višini 100% urne postavke. Član SVS v dobljeni vzorčni tožbi je zahteval plačilo pripravljenosti za samo 17 mesecev (ne za pet let). Dosojeno mu je 3.891,69 evrov bruto, kar skupaj po obračunanih obrestih in odvedenih prispevkih znaša približno 4.000,00 evrov neto (za 17 mesecev).

Dosojeno mu je 3.891,69 evrov bruto, kar skupaj po obračunanih obrestih in odvedenih prispevkih znaša približno 4.000,00 evrov neto (za 17 mesecev).

SVS je pričel urejati primerno plačilo pripravljenosti v službi za pripadnike SV že februarja 2010 z Javnim pozivom odgovornim k ureditvi dostojnega plačila. “Včeraj prejeta Sodba Vrhovnega sodišča RS je po mnenju SVS pravilna glede priznavanja časa na delovnem mestu ali določenem kraju v pripravljenosti kot delovnega časa. V SVS pa se ne strinjamo z uvedbo novega instituta plačila pripravljenosti v višini 100%, ker to ni v skladu z veljavnimi predpisi,” so še zapisali na Sindikatu Slovenske vojske: “Vrhovno sodišče RS je uvedlo plačilo delovnega časa preko polnega s plačilom le v višini redne ure (100%), namesto, kot je bilo zahtevano v tožbi, plačilo nadur (130%), saj gre dejansko za ure preko polne mesečne delovne obveze.”

V podobni situaciji je Vrhovno sodišče RS že razsodilo, da je delo preko polnega delovnega čas, ki je bilo opravljeno po navodilih delodajalca, potrebno plačati kot nadurno delo, zato podobno razsodbo pričakuje tudi SVS.