Slovenija

Vlada v humanitarne namene razdelila 10 milijonov evrov

Uredništvo , 05.08.23 ob 17:50

Prav tako je vlada na seji sklenila, da zaprosi za mednarodno pomoč.

Vlada v humanitarne namene razdelila 10 milijonov evrov

Vlada je na današnji seji prebivalcem na prizadetih območjih namenila 10 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bosta prejeli humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas, in sicer vsaka po pet milijonov evrov. Pristojnim službam zaščite, reševanja in pomoči je vlada izrekla posebno priznanje.

Vlada izrekla posebno priznanje

Vlada se je na seji seznanila tudi s prvo informacijo o ukrepanju ob poplavah, ki so državo prizadele v teh dneh, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Ukrepanje vseh pristojnih enot, služb in organov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje na prizadetih območjih je bilo pravočasno, organizirano ter učinkovito na vseh ravneh upravljanja, za kar jim je vlada izrekla posebno priznanje, so zapisali.

Aktiviranje poklicnih in zlasti prostovoljnih gasilcev, civilne zaščite ter drugih prostovoljnih in poklicnih reševalnih služb, Slovenske vojske, policije, javnih gospodarskih družb, kot so vodnogospodarska podjetja, komunalne in cestne službe, ter drugih služb in organov, še posebej tistih, ki upravljajo različno infrastrukturo (elektro infrastrukturo, telekomunikacije, hidroelektrarne ipd.) na vseh ravneh upravljanja je bilo pravočasno, njihovo delovanje pa organizirano, prizadevno in učinkovito.

Zaprosili bodo za mednarodno pomoč

Prav tako je vlada na seji sklenila, da zaprosi za mednarodno pomoč, in pooblastila ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, da prošnje oblikuje glede na potrebe po dodatnih sredstvih, ki jih ne bo mogoče v zadostnem številu zagotoviti v Sloveniji. Uprava bo najpozneje v treh mesecih obnovila in dodatno okrepila tudi zaloge zaščitne in reševalne opreme, iztrošene v letošnjih intervencijah, so sklenili.

Da bi čim prej pomagali prizadetim v neurjih, je vlada pristojnim ministrstvom in vladnim službam ter upravi za zaščito in reševanje naložila, da skupaj z občinami pospešijo pripravo ocen škode in jih v najkrajšem mogočem času predložijo vladi v potrditev.