Odlok, ki je med starši predšolskih otrok dvignil veliko prahu, je sprva določal, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Dopolnitev zaradi posebne situacije

Kot pojasnjujejo v Uradu vlade za komuniciranje (Ukom), je dopolnitev odloka posledica “posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb, in traja le kratek čas“.

dopolnitev je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb, in traja le kratek čas

Tako torej za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec oz. v prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pogoj PCT izjemoma ne velja. Je pa še naprej obvezno nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov, kot so razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje ter zračenje prostorov, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

PCT v drugih primerih še zmeraj pogoj

Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo, na primer ob uvajanju otroka-novinca v vrtec, na pogovorne ure ali roditeljske sestanke, pa vselej velja tudi pogoj PCT.

Da pogoj PCT v vrtcih ne bo obvezen, sta v petek napovedala državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec ter minister za zdravje Janez Poklukar. A v petek zvečer objavljeni odlok je vseeno zahteval izpolnjevanje tega pogoja tudi za odrasle, ki pripeljejo otroke v vrtec oz. prve tri razrede osnovne šole, kar je dvignilo nemalo prahu.

Na ministrstvu za izobraževanje so danes pojasnili, da morajo vsi, ki vstopajo v katerikoli vzgojno-izobraževalni zavod, izpolnjevati pogoj PCT, da pa izpolnjevanje pogoja ni potrebno, če se otroka prevzame pred vhodom vrtca. A so si kot kaže kasneje premislili in to spremenili.

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, ki je bil v uradnem listu objavljen v petek, je začel veljati danes. Spremenjeni odlok bi lahko bil v uradnem listu objavljen še danes.

STA