Vlada skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2023 in 2024 povečala za 843 zaposlitev
Ljubljana, 28. septembra – Vlada je sprejela predlog skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leti 2023 in 2024, v katerih je najvišje dovoljeno število zaposlenih večje za 843. Prav tako za prihodnji leti predlaga razširitev zbirnega kadrovskega načrt oseb javnega prava za 63 zaposlitev.

Ob tem na ministrstvu za javno upravo poudarjajo, da pri vključitvi 534 zaposlitev v skupnem kadrovskem načrtu ne gre za nove zaposlitve, pač pa za dokončanje projekta tehnične podpore evropske kohezijske politike 2014-2020, saj bodo ti isti zaposleni tudi v prihodnje izvajali projekt evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027.

Podaljša se veljavnosti nekaterih že sprejetih kadrovskih ukrepov tudi za leti 2023 in 2024, med drugim kvote za zaposlitev pripravnikov, možnost prenosa kvot za zaposlitev pripravnikov med organi državne uprave, dovoljena preseganja zaradi zaposlitev pripravnikov, kandidatov za policiste ali kandidatov za pravosodne policiste, zaposlovanje inšpektorjev.

Predloga kadrovskih načrtov je vlada poslala v DZ kot sestavni del obrazložitve predloga sprememb državnega proračuna za prihodnji dve leti.

STA