Vlada je na dopisni seji razrešila še tri člane sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so bili tja imenovani kot predstavniki vlade. Na njihovo mesto je za preostanek mandata, do 5. marca 2022, imenovala Roka Tavčarja, Mateja Forteja in Matjaža Vrtovca. S tem so zamenjani vsi štirje predstavniki vlade v svetu.

Vlada je na današnji dopisni seji razrešila Branka Bregarja, Blanko Česnik Wolf in Tomaža Rusimoviča. Že 17. marca pa je razrešila Tatjano Lejko Zupanc in namesto nje imenovala Matejo Lesar.

Svet NIJZ je najvišji organ

Kot so zapisali v sporočilu po današnji seji, je razrešitev članov v skladu z določbo protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki določa, da se predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda lahko razreši na predlog ministra.

Svet NIJZ je sicer najvišji organ, ki nadzira in usmerja delovanje inštituta. V njem so štirje predstavniki vlade, dva predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in en predstavnik zaposlenih. Svet izbira tudi direktorja NIJZ, k imenovanju katerega pa mora dati soglasje vlada.

Dosedanji svet je sicer po odstopu Nine Pirnat 20. marca za vršilca dolžnosti direktorja imenoval Ivana Eržena. Ta je bil v teh dneh kritičen do zaostrovanja omejevalnih ukrepov za boj proti novemu koronavirusu, za katerega se je odločila vlada. Kot epidemiolog s strokovnega vidika take poteze ne more zagovarjati, je dejal v pogovoru za Mladino. Po njegovih besedah vlada pri presojanju najnovejših ukrepov inštituta ni prosila za mnenje. Neprimerno se mu zdi tudi navodilo o razkuževanju hodnikov in stopnišč v večstanovanjskih stavbah.