Vlada je na včerajšnji seji potrdila srednjeročni obrambni program 2023-2028, ki med prednostne naloge uvršča izgradnjo več vojaških zmogljivosti in povečanje števila pripadnikov Slovenske vojske (SV) na misijah v tujini. Program predvideva tudi uveljavljanje kibernetskega prostora kot domene delovanja obrambnega ministrstva, so sporočili iz Ukoma.

Program je vlada sprejela na podlagi resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, so v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) navedli v sporočilu po seji vlade.

Modernizacija oborožitve

Iz programa izhaja, da bo ministrstvo za obrambo med razvoj prednostnih vojaških zmogljivosti uvrstilo srednji pehotni bataljon, srednji bojni izvidniški bataljon in module srednje bataljonske bojne skupine. Modernizacija oborožitve opreme bo usmerjena v doseganje srednjeročnih razvojnih prioritet, ob tem bo ministrstvo pospešilo razvoj domače obrambne industrije.

Na področju letalstva bo ministrstvo prednostno vzpostavljalo lahke helikopterske zmogljivosti in helikopterske zmogljivosti za podporo delovanja specialnih sil ter vzpostavitev prve baterije zračne obrambe in razvoj letalske baze Cerklje ob Krki.

Z zagotavljanjem podpore vojski in zavezniškim silam namerava ministrstvo hkrati krepiti odpornost države tudi pred ostalimi grožnjami. Civilna obramba bo z razvojem civilnih zmogljivosti v miru, krizi, izrednem stanju in vojni podpirala ter dopolnjevala vojaško obrambo, piše v programu.

Razvoj kibernetske varnosti

Novost je tudi uveljavljanje kibernetskega prostora kot planske in operativne domene delovanja, v sklopu česar nameravajo razvijati kibernetsko varnost z varnostnim utrjevanjem komunikacijske in informacijske infrastrukture.

Program predvideva tudi pospešen razvoj domače obrambne industrije tako za razvoj obrambnih zmogljivosti kot za inovacije v povezavi z digitalnimi tehnologijami in prehodom v digitalno transformacijo.

Tisti del vojaških zmogljivosti, ki jih država ne more samostojno zagotoviti, bo ministrstvo razvijalo s sodelovanjem v projektih EU in evropske obrambne agencije ter z regionalnim sodelovanjem.

Dvajset odstotkov vojaškega proračuna je v programu predvidenih za investicije, dva odstotka pa za raziskave in razvoj. Ministrstvo za obrambo je dokument sklenilo še z zavezo za povečanje obsega sodelovanja SV na vojaških misijah in operacijah EU.

Vojaške vaje

Vlada je sicer na seji sklenila še, da se SV ne bo udeležila treh mednarodnih vojaških vaj, in sicer Allied Spirit v Nemčiji, usposabljanja s pravimi bojnimi strupi na Slovaškem ter integracijske vaje 72. brigade. Slednja bo namesto te vaje izvedla navzkrižno usposabljanje partnerskih enot za bojno skupino EU 2024. Vlada je kot dve dodatni vaji določila še sodelovanje v operativni in taktični vaji Milex 23, na podlagi povabila Nacionalne garde Kolorada pa je dodana še udeležba na usposabljanju iz kirurških operacij bojnih ran na Univerzi v Chicagu.