Med drugim je predvidena ustanovitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v 100-odstotni lasti države, ki bo združila funkcije upravljanja v enem organu. S tem naj bi izboljšali učinkovitost upravljanja javnega potniškega prometa.

Prizadevanja za večje število potnikov v javnem prevozu

Tako želijo vzpostaviti primeren pravni okvir za zagotovitev učinkovitega upravljanja javnega potniškega prometa in s tem za povečanje števila potnikov, ki uporabljajo javni prevoz. Ena od glavnih sprememb v primerjavi s trenutno ureditvijo bi bila, da bi imela družba pristojnost oddajati storitev gospodarske javne službe medkrajevnega cestnega in železniškega linijskega prevoza, sklepati pogodbe in opravljati nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb, navaja predlog, objavljen med vladnimi gradivi.

Z zakonom bi spremenili sistem financiranja javnega potniškega prometa, in sicer bi na enotnem računu zbirali in upravljali z vsemi viri financiranja, ki se za financiranje te gospodarske javne službe zagotavljajo na državni in lokalni ravni, ter iz drugih virov.

Vlada bo imela na dnevnem redu tudi predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, ki med drugim dodatno ureja način tvorjenja umetniških naslovov po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ter poimenovanje slovenskih strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku. Obravnavali bodo tudi novelo zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki se nanaša na dopolnitev in posodobitev sedanjega postopka vrednotenja izobraževanja ter na uporabo tujega naslova v Sloveniji. Prav tako bodo imeli na mizi vsebino razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023.