Slovenija se nahaja v primežu dveh velikih stavk, ki pomembno vplivata na življenje državljanov. Vse kaže, da bomo poleti še naprej priča dolgim čakalnim vrstam, tako v zdravstvu kot na upravnih enotah. Kljub naporom vlade, da bi omilila posledice stavk, se stanje ne izboljšuje, kar dodatno obremenjuje že tako napet vsakdanjik številnih Slovencev.

Gradbena dovoljenja kot nova prioriteta

Trenutno številne Slovence, ki pred odhodom na dopust še urejajo zadnje malenkosti, najbolj pesti stavka na upravnih enotah, na katero pa še posebej opozarjajo tudi v gradbenem sektorju.

Ministrstvo za javno upravo je tako 24. junija sporočilo, da je posodobilo seznam bistvenih nalog za delovanje upravnih enot med stavko.

Med ključne naloge so dodali izdajo gradbenih dovoljenj, odločb o legalizaciji in uporabnih dovoljenj. Gre za pomemben korak k zagotavljanju nemotenega delovanja upravnih enot in dostopnosti do ključnih upravnih storitev, tako za državljane kot gospodarske subjekte.

Kaj lahko uredite med stavko?

V času stavke lahko še vedno uredite nekatere ključne zadeve v upravnih enotah. Tukaj je seznam opravil, ki jih lahko uredite:

 • Izdaja listin:
  • Osebne izkaznice
  • Potni listi
  • Vozniška dovoljenja
  • Prometna dovoljenja
  • Postopki odmere davka na promet rabljenih motornih vozil
  • Naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj
  • Izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc.
 • Odločanje o denacionalizacijskih zahtevkih po 1. točki prvega odstavka 54. člena Zakona o denacionalizaciji.
 • Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina v okviru vinorodnih dežel.
 • Priglasitev in opustitev osebnega dopolnilnega dela ter pridobitev vrednotnice
 • Izdaja EU kartice ugodnosti za invalide.
 • Prijava stalnega prebivališča in stalnega naslova v tujini.
 • Prijava začasnega prebivališča in prijava ter odjava začasnega naslova v tujini ter sprememba naslova v tujini.
 • Določitev naslova za vročanje.

Od začetka stavke v maju, ko je sodelovalo 54 od 58 upravnih enot, se je število stavkajočih enot zmanjšalo na 34. Vseeno je vsakdanjik na upravnih enotah še vedno precej pester, čakalne vrste pred njimi pa dolge. Stavkajoče upravne enote namreč izvajajo le določene naloge, zato se državljani raje odpravijo na eno od njih bližnjih enot, na kateri je mogoče vse potrebno lažje urediti.

Seznam delovanja upravnih enot se dnevno spreminja, najbolj aktualne podatke s seznamom delujočih upravnih enot ter nalog, ki so jih dolžne izvajati tudi stavkajoče upravne enote, najdete tukaj.

Težave z dovoljenji za tujce

Poseben izziv predstavljajo tudi dovoljenja za tujce, saj zaposleni opozarjajo, da na upravnih enotah beležijo ogromno povečanje vlog. Na več upravnih enotah celo opozarjajo na dodatne obremenitve zaradi prerazporeditve zadev s področja tujcev z območja upravne enote Maribor.

Stavka v zdravstvu brez konca

Ob stavki na upravnih enotah pa smo se na drugo, veliko dlje trajajočo stavko že skoraj navadili.

Zdravniška stavka, ki se je začela 15. januarja pod okriljem sindikata Fides, je najdaljša v zgodovini Slovenije. Zdravniki zahtevajo dvig plač, boljše delovne pogoje in večjo integriteto zdravstvenega sistema.

Pogajanja z vlado niso prinesla rezultatov, dogovora ni prinesla niti mediacija. Vlada in Fides tako po večmesečni stavki še vedno ne najdeta skupnega jezika – kljub vmesnim obljubam, ki so napovedovale, da bo rešitev dosežena še pred poletjem in počitnicah. Čas za uresničitev slednjega se namreč nezadržno izteka ...

Zdravniki opozarjajo, da se razmere v zdravstvu poslabšujejo, mnogi pa umikajo soglasja za nadurno delo, odhajajo v tujino ali v zasebni sektor. V javnih pismih izražajo zaskrbljenost nad izjavami predsednika vlade, ki po njihovem mnenju poskuša obrniti javnost proti zdravnikom.

Pričakovanja za poletje

Glede na trenutne razmere je malo verjetno, da se bodo vrste na upravnih enotah in v zdravstvu poleti bistveno skrajšale.

Državljani bodo morali še naprej prilagajati svoje načrte in poiskati alternative za urejanje upravnih zadev in zdravstvenih storitev, medtem ko se bodo vodilni v državi na počitnice odpravili z dodatno, precej težko prtljago.