Vlada je danes na dopisni seji sprejela uredbo, s katero je omejila cene elektrike za mikro, mala in srednja podjetja, s čimer je sledila pozivom iz gospodarstva. Cenovna kapica bo veljala od 1. januarja od konca junija 2023 za omejeno količino električne energije, in sicer za 90 odstotkov porabe v enakem obdobju leta 2021.

Odjemalci spodbujeni k varčevanju

Najvišja drobnoprodajna cena za višjo dnevno tarifo je po uredbi 217 evrov za megavatno uro, za nižjo dnevno tarifo 155,50 evra in za enotno tarifo 195 evrov za megavatno uro. Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

Količina električne energije, ki jo dobavitelj proda po tej ceni, ne sme presegati 90 odstotkov porabljene električne energije odjemalcev za prvo polletje 2021. S tem so odjemalci spodbujeni k varčevanju, saj je dobavitelj končnemu odjemalcu za električno energijo, ki presega to količino, dolžan ponuditi po tržni ceni, so po seji vlade sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Če na merilnem mestu v tem obdobju v letu 2021 ni bilo porabe, se upošteva 90 odstotkov povprečne porabe merilnega mesta v enakem obdobju v letih 2018, 2019 in 2020. Če gre za merilno mesto, ki je bilo priključeno šele v letu 2021 ali 2022, se za posamezen obračunski mesec v 2023 upošteva 90 odstotkov povprečne mesečne porabe v času, v katerem je bilo priključeno.

Vlada uslišala zahteve gospodarstva

Omejitev maloprodajne cene iz uredbe bo veljala ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za dobave v prvem polletju 2023, ne bo pa veljala za odjemalce, ki imajo za leto 2023 že sklenjene pogodbe o dobavi po cenah, nižjih od cenovnih omejitev v uredbi.

Vlada je s sprejemom uredbe, za katero na ministrstvu za infrastrukturo pojasnjujejo, da je skladna z jeseni sprejeto uredbo EU o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, uslišala zahteve gospodarstva, predvsem iz vrst obrtnikov in podjetnikov, da bi država za segment malega in srednjega gospodarstva, ki predstavlja daleč največji delež vseh podjetij, uvedla cenovno kapico in mu tako na najbolj enostaven način pomagala pri spopadu z energetsko draginjo.

Danes sprejeta uredba bo dodana v nabor ukrepov za spopad z energetsko draginjo, ki že veljajo ali bodo veljali v letu 2023.

Vlada je s septembrom tako omejila cene elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in nekatere zaščitene odjemalce, regulacija se nadaljuje tudi v letu 2023. Obenem je ta mesec sprejela uredbo, s katero je za prihodnje leto cene omejila še za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine.

Podjetja so ali še bodo medtem za letos prejela povračila stroškov energentov, medtem ko je bil za leto 2023 nedavno sprejet zakon o pomoči podjetjem v obliki subvencijske sheme. Pred tem je bil do konca tega leta z uredbo določen tudi izračun najvišje dovoljene cene elektrike, ki temelji na cenovnih gibanjih na nemški borzi elektrike.

STA