V vročih poletnih dneh sta skrb za zdravje in dobro počutje živali še posebej pomembna. Vsaka živalska vrsta je razvila svoj način prilagoditve visokim temperaturam. Nekatere vrste so pri tem uspešnejše, druge manj. Naloga skrbnika živali pa je, da svoji živalim zagotovi pogoje, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature.

Poskrbimo za rejne živali

Rejne živali vročino prenašajo veliko težje kot mraz. V dneh, ko je temperatura 30 °C ali več, morajo imeti na voljo zadostno količino vode, kar lahko pomeni tudi več kot običajno. Dobra hidracija je nujna za ohlajanje, sploh, če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem (na primer konji) ali dihanjem (na primer govedo in prašiči). Neposredna izpostavljenost živali soncu pri visokih temperaturah pomeni veliko tveganje za vročinski udar. Zato je nujno, da imajo živali, ki so ves čas na prostem, možnost umika v senco. Ta je lahko bodisi naravna (drevesa in grmovje) ali umetna (nadstreški). Senco morajo nujno imeti tudi živali, ki so privezane. Objekti, v katerih stalno bivajo rejne živali, morajo biti pri visokih temperaturah ustrezno zračeni, saj se s tem preprečuje preveliko povišanje temperature v prostoru in poskrbi za boljšo kakovost zraka.

Prevoz živali v poletnih mesecih

Če je le mogoče, se živali ne prevažajo pri temperaturah nad 30 °C. Temperatura v prevoznem sredstvu, kjer se prevažajo živali, namreč ne sme preseči 35 °C, v neklimatiziranih vozilih pa je to temperaturo težko ali nemogoče doseči, če je zunaj več kot 35 °C. Če je le mogoče, naj se odhod načrtuje v zgodnjih jutranjih urah ali ponoči, z ustreznim načrtovanjem postankov pa prevozniki lahko preprečijo ali omejijo izpostavljenost vročini ob morebitnih cestnih zastojih.

Hišni ljubljenčki in vročina

Visoke temperature ogrožajo tudi hišne ljubljenčke. Lastniki morajo zato poskrbeti, da imajo živali ves čas na voljo svežo vodo, senco ali dobro prezračen hladen prostor. Sprehodi s psi naj bodo omejeni na jutranje in večerne ure. Pri visokih zunanjih temperaturah hišnih živali ne puščamo v parkiranih vozilih, zanje pa so lahko smrtno nevarni tudi drugi zaprti neprezračeni prostori ali zgolj izpostavljenost soncu brez možnosti umika v senco.

Kaj storimo ob vročinskem udaru?

Visoka temperatura lahko pri živali povzroči vročinski udar, ki se nemalokrat konča s poginom. Ob vročinskem udaru moramo prizadeto žival nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in ohlajati z mlačno vodo (tuš, gumijasta cev, reka, jezero, morje in podobno), glavo naj ima dvignjeno. Nujno je tudi takoj poiskati veterinarsko pomoč.

Prireditve z živalmi

Živali je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dovoljeno uporabljati na javnem zbiranju ali snemanju le, če jim je prihranjeno nepotrebno trpljenje in ne gre za zakonsko prepovedana ravnanja ter jim je zagotovljena oskrba v skladu z etološkimi potrebami glede na vrsto živali. Če je pričakovati, da bo zaradi dejavnosti ogrožena dobrobit živali (na primer napor, dolgotrajnost, izčrpanost) mora organizator zagotoviti prisotnost veterinarja in upoštevati njegova strokovna navodila. Organizatorji poletnih prireditev, kjer sodelujejo živali, naj zato čas prireditve prilagodijo tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavljajo visokim temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam. Poskrbeti je treba, da imajo živali na prireditvi na voljo senco in dovolj čiste vode.