Slovenija

Veste, kaj so v primeru izrednih razmer na potovanju vaše pravice?

Uredništvo , 25.07.23 ob 17:09

ZPS je v luči izrednih razmer na nekaterih turističnih destinacijah po svetu opozorila na pravice potrošnikov.

Veste, kaj so v primeru izrednih razmer na potovanju vaše pravice?

“Če je potnik rezerviral paketno potovanje, to je kombinacijo več potovalnih storitev, kot sta prevoz in nastanitev, lahko odstopi od pogodbe pred začetkom brez plačila odškodnine, če na destinaciji ali v njeni neposredni bližini nastopijo izredne okoliščine, ki pomembno vplivajo na izvedbo turističnega paketa ali prevoz ljudi do destinacije,” so danes sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Potnik ima pravico do alternativne možnosti

Kot so dodali, je jasen pokazatelj nevarnosti uradno potovalno opozorilo slovenskega ministrstva za zunanje zadeve, ki trenutno odsvetuje potovanja na jugovzhod Rodosa ter na območja Krfa in Evie. “To v vsakem primeru upravičuje brezplačno odpoved potovanja,” so navedli in dodali, da mora v takšnih primerih organizator potovanja najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe vrniti potrošniku vsa opravljena plačila.

Če so potniki že na destinaciji in organizator zaradi izrednih vremenskih razmer pomembnega dela storitev ne more zagotoviti v skladu s pogodbo, mora ta brez plačila dodatnih stroškov potniku ponuditi alternativne možnosti, ki so enake ali boljše kakovosti od dogovorjenih. Če je kakovost nižja, ima potnik pravico do znižanja cene.

Potnik lahko predlagane alternativne aranžmaje zavrne le, če ti niso primerljivi s sprva dogovorjenimi storitvami ali če znižanje cene ni ustrezno. Izjema so primeri neposredne življenjske ogroženosti potnikov zaradi izrednih razmer. V primeru bistvenih neskladnosti pri izvedbi turističnega paketa, ki jih organizator potovanja ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potnik, lahko slednji brez plačila odškodnine odstopi od pogodbe in zahteva znižanje cene.

Organizator mora potniku v težavah takoj zagotoviti pomoč

Potnik pa ne more zahtevati odškodnine, če je neskladnost posledica neizogibnih in izrednih okoliščin, denimo preprečitev uporabe plaže zaradi gozdnih požarov, so opozorili. Če je prevoz del paketnega potovanja, mora organizator nositi dodatne stroške, ki nastanejo zaradi predčasnega odhoda. To pomeni, da so potniki upravičeni do takojšnjega prevoza v kraj odhoda brez dodatnih stroškov in tudi do znižanja cene za dele potovanja, ki niso bili izpeljani.

Če povratni prevoz potnika zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoč, organizator potovanja nosi stroške potnikove namestitve za največ tri nočitve. Organizator mora potniku v težavah tudi takoj in na primeren način zagotoviti pomoč. Zagotoviti mora na primer ustrezne informacije, pomagati potnikom pri evakuaciji in zagotoviti namestitev, so še navedli v ZPS.

sta