Študenti in dijaki so upravičeni do covid dodatka, če so opravljali delo, vezano na obravnavo COVID-19 bolnikov in pri izvajanju cepljenja in testiranja. Kot so nam povedali na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), bodo dodatki verjetno izplačani do konca leta 2022.

Jemanje PCR brisov, preverjanje PCT-ja, komu dodatek pripada?

Po ocenah ŠOS je v obdobju med novembrom 2021 in junijem 2022, v katerem so dijaki in študenti do dodatka upravičeni, na področju zdravstva in sociale preko študentskega dela opravljalo cca. 3.000 dijakov in študentov. “Koliko od teh je dejansko opravljalo delo s COVID-19 bolniki je težko oceniti, je pa bilo takšnih verjetno večina,” so ob tem dodali.

Na podlagi zakona so do dodatka upravičeni dijaki in študenti, ki so bili vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja. Gre torej za študentska dela, vezana na obravnavo COVID-19 bolnikov in pri izvajanju cepljenja in testiranja. “Natančnejša definicija, katera študentska dela bodo padla v kategorijo upravičenih, pa bo pokazala tudi praksa, ki jo bodo vzpostavili delodajalci in URSZR (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje)“, pojasnjujejo na ŠOS.

Dodatek prejmejo dijaki in študenti, ki si pomagali pri PCR brisih, če se pomoč nanaša na neposredne kontakte z ljudmi v postopkih odvzema in rokovanje s HAGT ali PCR testiranjem. Za preverjanje PCT-ja medtem ne prejmejo dodatka.

Zaenkrat so dodatek prejeli tisti, ki so delo opravljali prostovoljno

Doslej so dodatek prejeli tisti dijaki in študenti, ki so delo opravljali prostovoljno. “Po naših informacijah so navedeni dodatek prejeli nekateri dijaki in študenti, ki so delo opravljali pri nekaterih posameznih delodajalcih. Ker pa ti delodajalci niso imeli pravne podlage za izplačilo dodatka, so nekateri delodajalci nato zahtevali tudi vračilo nakazanega dodatka. Velika večina delodajalcev pa teh dodatkov doslej ni izplačevalo,” so nam povedali na ŠOS.

Po naših informacijah so navedeni dodatek prejeli nekateri dijaki in študenti, ki so delo opravljali pri nekaterih posameznih delodajalcih. Ker pa ti delodajalci niso imeli pravne podlage za izplačilo dodatka, so nekateri delodajalci nato zahtevali tudi vračilo nakazanega dodatka. Velika večina delodajalcev pa teh dodatkov doslej ni izplačevalo.

Kaj če delodajalec po tolikšnem času dodatka noče izplačati?

Na organizaciji so nam povedali, da še niso prejeli vprašanj dijakov ali študentov, kaj naj storijo, če jim delodajalci po tolikšnem času več nočejo izplačati dodatka. “Po dogovoru s pristojnim Ministrstvom za obrambo RS bomo na ŠOS zbirali informacije, v kolikor bi do tega prišlo, ter ministrstvu posredovali informacije o delodajalcih, ki bi neupravičeno zavrnili izplačilo dodatka,” so nam pojasnili.

Svetujemo jim, da naj se na delodajalce vsekakor obrnejo, saj gre za pravico, ki jim pripada. Delodajalci dodatkov ne bodo izplačevali iz lastnega žepa, temveč bodo za izplačilo prejeli sredstva iz državnega proračuna,” opozarjajo na ŠOS, ob tem pa dodajo, da se lahko študenti obrnejo nanje, če bodo delodajalci še vedno neupravičeno zavračali izplačilo dodatka.

Svetujemo jim, da naj se na delodajalce vsekakor obrnejo, saj gre za pravico, ki jim pripada. Delodajalci dodatkov ne bodo izplačevali iz lastnega žepa, temveč bodo za izplačilo prejeli sredstva iz državnega proračuna.

Delodajalci so že obveščeni, dodatek bi naj bil izplačan do konca leta

Delodajalce je že obvestila URSZR, prav tako jih bodo/so že obvestili na ŠOS. Za posredovanje poročil o opravljenem delu dijakov in študentov so namreč odgovorni delodajalci. Toda na študentski organizaciji vseeno dijakom in študentom svetujejo, da se čim prej obrnejo na delodajalce in jih opomnijo, da na URSZR izdajo ustrezne zahtevke.

Za izplačilo dodatka je pristojna URSZR. Zdravstvene in socialno-varstvene ustanove zahtevek za izplačilo dodatka za dijake in študente, ki jim dodatek še ni bil izplačan, posredujejo najkasneje do 31. 7. 2022 na naslov krajevno pristojne izpostave URZSR. URSZR bo po potrditvi zahtevka nakazal sredstva na transakcijski račun ustanove/delodajalca, ta pa bo potem sredstva izplačal na TRR posameznega dijaka oz. študenta.

Po izvedeni kontroli in obdelavi prejetih zahtevkov bi bil dodatek lahko izplačan do konca leta 2022 ali v zadnji četrtini leta 2022, odvisno od tega, kdaj bo URSZR prejel zahtevke, so še povedali na ŠOS.