Varuh človekovih pravic je ogorčen nad odločitvijo vlade oz. ministrstva za solidarno prihodnost, ki je letos za 80 odstotkov znižalo proračunsko financiranje varstveno-delovnih centrov. Poleg kršitve ustave in zakonodaje je namero mogoče razumeti tudi kot popolno nespoštovanje invalidov in drugih ranljivih skupin, je opozoril varuh Peter Svetina.

Spremembe prinašajo finančna izhodišča za leto 2024. Po Varuhovem mnenju vlada oz. ministrstvo s to odločitvijo majeta temelje socialne države. Gre za neposredno kršitev ustave, konvencije o pravicah invalidov, neskladnost z zakonom o socialnem varstvu, opozarja.

Velike posledice

"Zakon o socialnem varstvu predstavlja organizirano obliko varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki jim v skladu z njihovimi sposobnostmi, daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanje koristnega in njihovim zmožnostim primernega dela," so zapisali pri Varuhu.

Po mnenju Varuha žal Slovenija, ki je bila še nedavno prepoznana kot ena naprednejših držav pri zagotavljanju storitev socialne države, s takšnimi potezami oziroma odločitvami drastično stopa v smer, ki prinaša bistveno razsežnejše posledice, kot se morda zdi v tem trenutku.

"Dolgotrajna oskrba brez vizije, ki ne predvideva niti nujno potrebnih različnih oblik pomoči najranljivejšim skupinam, ob hkratni neposredni težnji po drastičnem zmanjševanju obsega osebne asistence daje jasen signal, da smo se nekje na poti izgubili. Zakon o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami je obtičal. Novosti, ki jih prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi nimajo osnovnih (finančnih) predispozicij, da se začnejo učinkovito izvajati. Tudi zakon o osebni asistenci, ki je trenutno v obravnavi, žal gradi na sistemu nezaupanja in pozablja, da je njegov namen uresničevanje zavez, ki smo jih dali za polno in učinkovito integracijo invalidov v družbo," našteva varuh Peter Svetina.

Še več skrbi

Z zaskrbljenostjo Svetina opozarja še na prezasedenost osnovnih šol s prilagojenim programom, na čakalne vrste za vstop v varstveno-delovne centre in na pomanjkanje ustreznih prostorov ter na alarmantno in neobvladljivo podhranjenost števila ustreznih strokovnih, socialnih in zdravstvenih delavcev, kar po njegovem mnenju kaže na nevarnost razpada sistema.

Varuh je prepričan, da to ne sme biti smer, v katero se želimo razvijati kot družba, ne iz človeškega, ne iz ekonomskega in niti ne iz trajnostnega vidika. "To ni smer, ki kaže, da bo dostojanstvo slehernika spoštovano, kar pa je v ustavno varovani socialni državi nujno," je še poudaril Svetina.