Avstrjcem, Italijanom, Luksemburžanom, Portugalcem in Turkom se tačas najbolj splača upokojiti, saj so pokojnine le za desetino nižje od njihovih prejemkov, v najnovejšem poročilu ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Najslabše se piše Litvancem, Mehičanom in Britancem, saj njihove pokojnine, poroča Delo, znašajo le tretjino plače.

Tudi na trg dela se podajamo kasneje

Struktura trga dela v 36 državah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v nasprotnem utegne ogroziti pokojninske blagajne. Pred mini pokojninsko reformo pa je tudi Slovenija, ki z njo rešuje eno večjih težav našega pokojninskega sistema, ta pa se kaže v manj delovno aktivnih v starosti od 59 do 64 let v primerjavi z Evropo. Slovenci se v povprečju upokojujemo prej kot drugi Evropejci – ženske pri 60., moški pri 62., pa tudi na trg dela se podajamo kasneje.

Z reformo so boljšega socialnega položaja

Reforma naj bi delovno aktivnost Slovencev, še navajajo, podaljšala in izboljšala socialni položaj upokojencev. Upokojeni v 2018 so pri nas prejeli v povprečju 57 odstotkov svoje nekdanje plače. Povprečna bruto slovenska pokojnina je konec 2018 znašala 640 evrov, nižjo od praga revščine, to je od 662 evrov, je prejemalo 89.000 upokojencev. Vse uživalcev pokojnin je bilo v 2018 po podatkih Zpiza nekaj več kot 617.000.

Slovenija velja za starajočo se družbo

Slovenija, kjer je starejši od 65 let skoraj že vsak peti prebivalec ali dobrih 410.000 ljudi, velja za starajočo se družbo, ki ima povrhu vsega še enega najnižjih deležev delovno aktivnih starostnikov. Samo v enem letu se delež starostnikov poveča za okoli 12.000 ljudi. Slovenci smo med tistimi prebivalci držav OECD, ki se jim ne mudi najti zaposlitve, ko pa jo imamo, se zgodaj hitimo upokojevati – povprečno že pri 61 letih. Tisti, ki se jim je lani mudilo v pokoj, imajo pokojnine v višini 57 odstotkov nekdanje plače; povprečna bruto pokojnina je bila lani pri nas za 22 evrov nižja od praga revščine – znašala je 640 evrov, prejemal jo je vsak sedmi upokojenec, še poroča Delo.

Slovenci se prehitro upokojujejo

Število starejših od 65 let na sto delovno sposobnih – starih od 20 do 64 let – se je v zadnjih štirih desetletjih v OECD povečalo z dvajset na enaintrideset. Do leta 2060 jih bo skoraj dvakrat toliko: na sto delovno sposobnih bo že 58 »starih«. Med državami, ki se hitro starajo, je tudi Slovenija. Ljudje nad 65 let v OECD v povprečju prejemajo 87 odstotkov dohodka celotnega prebivalstva, v Sloveniji 89,6 odstotka, relativna stopnja revščine je med to populacijo v OECD nekoliko višja od povprečja – 13,5-odstotna, pri nas še za dober odstotek nižja.

Med samozaposlenimi prevladujejo starejši delavci

Za krajši delovni čas je v državah OECD zaposlenih trikrat več žensk kot moških, še poročajo, medtem ko med samozaposlenimi prevladujejo starejši delavci. Vsi pa običajno zaslužijo manj in posledično manj prispevajo tudi v pokojninske blagajne oziroma v poklicne sheme.

Generalni sekretar OECD Angel Gurría pravi, da države OECD potrebujejo sistem »bolje vključujočih in usklajenih pokojnin za vse«. »Reforma pokojninskih politik je v teh državah bistvenega pomena, če želimo zmanjšati vrzeli med redno zaposlenimi ter ‘nestandardno’ zaposlenimi delavci v smislu zavarovanja, prispevkov in uveljavljanja pravic,« je dejal.