V študijskem letu 2023/24 je v terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih 80.648 študentov ali za 0,8 odstotka, kar je približno 600 študentov več kot v prejšnjem študijskem letu. V visokošolsko izobraževanje je bilo v tekočem letu vpisanih za 1,5 odstotka več študentov (71.056), v višje strokovno izobraževanje pa za štiri odstotke manj (9592).

Pred 20 leti 23.700 študentov več kot v tem študijskem letu

Več kot polovica (55 odstotkov) visokošolskih študentov je bilo vpisanih v študijske programe 1. stopnje (21.964 v strokovne, 22.432 v univerzitetne), 28,5 odstotka v magistrske programe (5015 v enovite, 17.952 po končani 1. stopnji), 4,6 odstotka pa v doktorske programe, kažejo podatki statističnega urada (Surs).

V splošnem število študentov po navedbah Sursa upada. Pred 20 leti je bilo namreč vpisanih približno 23.700 študentov več kot v tem študijskem letu, pred desetimi leti pa nekaj več kot 12.100 študentov več.

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom se je število vpisanih študentov v tem letu najizraziteje zmanjšalo v transportu, varnosti, gostinstvu in turizmu, osebnih storitvah, najbolj povečalo pa v naravoslovju, matematiki in statistiki.

Število vpisanih študentov se je povečalo še v družbenih vedah, novinarstvu in informacijski znanosti, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (IKT), poslovnih in upravnih vedah, pravu ter v zdravstvu in socialni varnosti. V umetnosti in humanistiki ter tehniki, proizvodnih tehnologijah in gradbeništvu je število študentov ostalo približno enako, na vseh preostalih področjih pa se je njihovo število po navedbah Sursa zmanjšalo.

Večje tudi število tujih študentov

Tako kot v prejšnjem študijskem letu se je največ študentov vpisalo v programe poslovnih in upravnih ved, prava (20,1 odstotka), nato tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (16,8 odstotka) ter zdravstva in socialne varnosti (14,9 odstotka). Najmanj študentov je bilo vpisanih v programe kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva (2,6 odstotka).

V terciarno izobraževanje je s prvim vpisom v 1. letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v študijskem letu 2023/24 vstopilo 13.446 študentov. 48 odstotkov se jih je vpisalo v visokošolski univerzitetni študij, 44 odstotkov v visokošolski strokovni študij, osem odstotkov pa v enoviti magistrski študij. Tudi med novinci je bilo več žensk (59 odstotkov) in več rednih študentov (84 odstotkov).

V tekočem študijskem letu je bilo na študiju v Sloveniji vpisanih več tujih študentov kot leto prej. Z vidika tujega državljanstva jih je bilo 10.561 (12 odstotkov več kot leto prej), stalnega prebivališča v tujini jih je bilo 9494 (11,7 odstotka več), pridobitve srednješolske izobrazbe v tujini pa 9641 (11,9 odstotka več). Tuji študenti so prihajali iz več kot 120 držav, največ iz Srbije, Severne Makedonije, Hrvaške ter BiH.

STA