Potem ko je Občina Železniki minuli konec sprostila promet po še ne dokončani obvoznici, so pristojni cesto ponovno zaprli. Projekt nima ne komisijskega ne tehničnega pregleda, kot tudi ne dovoljenja za predajo ceste v promet oziroma uporabo ceste. S tem dejanjem so lahko ogrožena življenja ter varnost voznikov in krajanov, so jasni na direkciji.

Občina državno cesto odprla brez pooblastil

Na direkciji za infrastrukturo so za odprtje obvoznice izvedeli iz medijskih objav. Kot je poročal Gorenjski glas, se je občina po besedah župana Marka Gasserja odločila vozila preusmeriti na novo cesto, ker so pretekli konec tedna v Železnikih potekale prireditve. Tako so se izognili prometu po ozki regionalni cesti skozi staro trško jedro mimo plavža, kjer je osrednji prireditveni prostor klekljarskega festivala. Gasser sicer pričakuje, da bodo dela končana najpozneje v dveh tednih.

A kot so danes sporočili iz direkcije, je občina državno cesto odprla brez pooblastil in v nasprotju z zakonskimi predpisi. "Inšpektorat za infrastrukturo bo v postopku nadzora ugotavljal vse okoliščine in ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi ter glede na ugotovitve vključil tudi ostale pristojne organe," so zapisali v sporočilu za javnost.

Cesta je tako ponovno zaprta za ves promet. Sprostitev prometa pa bo možna po zaključku gradbenih del in uspešno izvedenem komisijskem oziroma tehničnem pregledu, so sklenili na direkciji.

Na občini so se odzvali, da obvoznica ni odprta, temveč je bil promet zgolj začasno delno preusmerjen na obvoznico zaradi del na stari regionalni cesti: "Pri izkopu na regionalni cesti za meteorno kanalizacijo je prišlo do porušitve brežine, zaradi zagotovitve varnosti prometa je bil s pomočjo koncesionarja promet začasno preusmerjen na gradbišče. Kljub različnim navedbam na družbenih omrežjih in medijih Občina Železniki ni izvedla odprtja obvoznice, saj za to ni pristojna. 11. 6. 2024 smo na ministrstvo poslali predlog slavnostnega odprtja in jih zaprosili za predlog termina odprtja, ki bi ga Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo v sodelovanju z Občino Železniki," so pojasnili.

Gradnja obvoznice skozi Železnike je del projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore. Medtem ko se je del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Železnikov konec leta 2021 že začel izvajati, pa so za izgradnjo obvoznice oziroma za prestavitev ceste mimo starega jedra Železnikov dolgo čakali na pravnomočno gradbeno dovoljenje. Direkcija in občina sta februarja lani sklenili dogovor s pritožnico, ki je vložila pritožbo na dopolnilno gradbeno dovoljenje za obvoznico mimo starega dela Železnikov.

Direkcija za vode je na podlagi izvedenega javnega razpisa kot izvajalca za gradnjo obvoznice leta 2021 izbrala Gorenjsko gradbeno družbo, ki je v partnerstvu z Mapri Proasfalt podala najugodnejšo ponudbo v vrednosti 3,4 milijona evrov brez DDV.