Uprave slovenskih družb so bile v obdobju med 2018 in 2022 v povprečju tričlanske, povprečni bruto prejemki članov pa so se v tem obdobju povečali z okoli 239.000 evrov na 351.000 evrov, izhaja iz raziskave Združenja nadzornikov Slovenije in družbe Deloitte. Povprečni bruto prejemki članov nadzornih svetov so lani znašali 26.870 evrov.

Z raziskavo so avtorji želeli pridobiti uvid v raznolikost, prejemke in politike prejemkov organov vodenja in nadzora družb. V vzorec so zajeli tiste družbe, pri katerih se z njihovimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu kapitala za obdobje 2018 do 2022, so v sporočilu za javnost pojasnili v Združenju nadzornikov Slovenije.

Več kot 40 odstotkov članov uprav ima nadzorniške funkcije tudi v drugih družbah

Kot so ugotovili v raziskavi, so bile uprave družb v obravnavanem obdobju v povprečju tričlanske. Povprečna starost članov uprav se je v tem času nekoliko zvišala z 49,9 leta v 2018 na 51,1 leta v 2022. Povprečna dolžina mandata uprave je lani znašala 5,7 leta.

V letu 2022 je bila v upravah družb zastopanost žensk 26-odstotna, kar v primerjavi s 16 odstotki v letu 2018 predstavlja rast za 10 odstotnih točk. V upravah imamo sicer dve predsednici uprav, izpostavljajo avtorji raziskave.

Nekaj več kot 40 odstotkov članov uprav ima hkrati tudi nadzorniške funkcije v drugih družbah.

Povprečni bruto prejemki članov uprav so se povečali z 239.232,04 evra v letu 2018 na 351.827,37 evra v letu 2022. Delež variabilnih prejemkov se je medtem povišal s 24,6 odstotka celotnih prejemkov v letu 2018 na 33,6 odstotka v letu 2022.

Razmerje plač med predsednikom uprave in člani uprave je bilo v zadnjih petih letih okoli 1,39 z najvišjim razmerjem 1,60 v letu 2019 in najnižjim 1,15 v letu 2020.

V štirih letih postopen dvig prejemkov na slabih 27 tisoč evrov

Nadzorni sveti analiziranih družb so imeli v povprečju po sedem članov. Zastopanost žensk v nadzornih svetih je bila v tem obdobju v povprečju 25-odstotna. V teh nadzornih svetih so bile v letu 2018 štiri predsednice, v letu 2022 pa nobene.

Delež tujih državljanov v nadzornih svetih se je zmanjšal, in sicer s 16,8 odstotka v letu 2018 na 8,8 odstotka v letu 2022. Lani je imelo 34 odstotkov članov nadzornih svetov še kakšno nadzorniško funkcijo v drugi družbi.

Povprečni bruto prejemki članov nadzornih svetov so se med letoma 2018 in 2022 postopoma povečali z 20.323 evrov na 26.870 evrov. Povprečno razmerje med prejemki predsednika in članov nadzornega sveta se je nekoliko spreminjalo skozi leta z najvišjim razmerjem 1,47 v letu 2019 in najnižjim 1,33 v letu 2022.

“Namen te analize je bil razumeti trende in ponuditi podlago za razpravo o tem, ali naša podjetja, javne delniške družbe, dosegajo želene cilje in ali bi bilo treba razmisliti o kakšnih spremembah, ki bi bile boljša podlaga za doseganje želenih ciljev,” je ob objavi izsledkov raziskave zapisala izvršna direktorica in odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo Barbara Žibret Kralj.

STA