Kot poroča Statistični urad RS so v preteklem letu zaklali več živali kot leto prej, z izjemo kuncev. Kuncev so zaklali kar 79 odstotkov manj kot leto prej. Največja razlika pri zakolih je pri prašičih, teh so zaklali kar 4 odstotke več kot leta 2018 in sicer 10.000 več. Spremembe v masah v letu 2019 zaklanih živali v primerjavi z letom 2018 so sorazmerne spremembam v deležih števila zaklanih živali.

V slovenskih klavnicah so v letu 2019 zaklali približno 1.000 konj, 116.000 glav goved, 260.000 prašičev, 12.000 ovc, 1.000 koz, 2.000 kuncev in 38.800.000 kljunov perutnine.

.