Slovenija

V Sloveniji rekorden julijski obisk turistov

Uredništvo , 25.08.23 ob 13:43

Nastanitveni obrati v Sloveniji so julija, ob začetku glavne turistične sezone, poročali o nekaj več kot milijonu prihodov turistov in skoraj treh milijonih prenočitev. Julijski obisk turistov je bil največji doslej.

V Sloveniji rekorden julijski obisk turistov

Nastanitveni obrati v Sloveniji so julija, ob začetku glavne turistične sezone, poročali o nekaj več kot milijonu prihodov turistov in skoraj treh milijonih prenočitev. Število prihodov se je medletno povečalo za 9,2 odstotka, število prenočitev pa za devet odstotkov, je sporočil statistični urad.

Tako prihodov kot prenočitev domačih turistov je bilo za desetino manj kot julija lani, a po drugi strani za prav toliko več kot v letu 2019, torej pred izbruhom epidemije covida-19. Statistični urad je naštel skoraj 163.000 prihodov in 607.000 prenočitev domačih gostov, največ v občinah Piran, Izola in Ankaran, kjer je bila ustvarjena tretjina vseh domačih prenočitev.

Prihodov tujih turistov je bilo približno 877.000, ustvarili so nekaj manj kot 2,3 milijona prenočitev oz. za 15 odstotkov več kot julija lani in julija 2019. Največkrat so prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled.

Domači turisti so prispevali 21 odstotkov vseh prenočitev, tuji pa 79 odstotkov.

Največ obiskovalcev iz Nemčije

Največ prenočitev so v Sloveniji ustvarili turisti iz Nemčije, in sicer 387.200 oziroma 17 odstotkov vseh tujih, največ v občini Bovec. Med turisti iz Češke je bil najbolj priljubljen Bohinj, skupno pa so opravili 242.700 prenočitev oziroma 11 odstotkov vseh tujih. Turisti iz Nizozemske so ustvarili desetino tujih prenočitev, največ v občini Radovljica. Sledili so turisti iz Belgije (sedem odstotkov), Madžarske (šest odstotkov) in Avstrije (pet odstotkov).

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah je bilo ustvarjenih 39 odstotkov vseh prenočitev, največ v občini Bled. Petina vseh prenočitev je bila ustvarjena v obmorskih občinah, najbolj priljubljena je bila občina Piran. Med zdraviliškimi občinami je bilo največ prenočitev v občini Brežice. V zdraviliških občinah je bilo sicer opravljenih 14 odstotkov vseh prenočitev.

Turistom je bilo v juliju na voljo skoraj 170.000 stalnih ležišč ali za štiri odstotke več kot pred letom dni.

Domači turisti so največkrat prenočili v obmorskih občinah (36 odstotkov vseh domačih prenočitev). Med tujimi turisti so bile najbolj priljubljene gorske občine, tam so ustvarili 44 odstotkov vseh tujih prenočitev. Domači in tuji turisti so še vedno največ prenočitev ustvarili v hotelih (845.300 prenočitev oz. 29 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (28 odstotkov) ter kampi (23 odstotkov).

V prvih sedmih mesecih skupaj je Slovenijo obiskalo nekaj več kot 3,5 milijona turistov, kar je 6,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so skoraj 9,2 milijona prenočitev oz. za 5,5 odstotka več kot leto prej. Domači turisti so prispevali nekaj več kot 2,6 milijona prenočitev oz. 29 odstotkov vseh, tuji pa približno 6,5 milijona oz. 71 odstotkov vseh. Prvih je bilo za četrtino manj, drugih pa za prav toliko več kot v enakem obdobju lani. Turisti iz Nemčije so v prvih sedmih mesecih leta ustvarili več kot milijon prenočitev oz. desetino vseh prenočitev v Sloveniji.

sta