Novinarski sindikati Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bodo stavko, v kateri med drugim zahtevajo novinarsko avtonomijo, zaostrili. Celodnevna opozorilna stavka bo 26. septembra. Tako se je stavkovni odbor odločil zaradi vse težjih razmer na zavodu in neuspešnosti dozdajšnjih pogajanj, so zapisali v odboru.

Zaposleni zaradi nezadovoljstva odhajajo, vodstvo pa zavrača odgovornost

Na dan celodnevne stavke bosta pred RTVS med 14. in 15. uro potekala novinarska konferenca in zbor zaposlenih, ob 19. uri pa bo na Trgu republike shod za javno RTV, je zapisala predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora in koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković.

Po njenih besedah pogajanja o razreševanju stavkovnih zahtev po več kot treh mesecih niso prinesla rešitev in napredka, razmere in grožnje zaposlenim z izmišljenimi postopki pa se zaostrujejo. Zaposleni zaradi nezadovoljstva odhajajo, vodstvo RTVS pa medtem zavrača vsako odgovornost za nastale razmere in padec programske kakovosti, je dodala.

Kot je opomnila, vodstvo RTVS nadaljuje s pritiski in poskuša disciplinirati ustvarjalce informativnega programa Televizije Slovenija (TVS), ob tem pa grozi tudi vsem, ki se solidarno postavijo za svoje sodelavce. Hkrati to vodstvo krši veljavni programsko-produkcijski načrt. Generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough je z dopisom političnim strankam de-facto posegel v oblikovanje programskega časa zunaj referendumskega obdobja, vzporedno pa se za vodenje najpomembnejših oddaj informativnega programa vabi zunanje sodelavce, ki so glede na izkazane izkušnje nekompetentni.

Pobuda vodstva za mediacijo zgolj zavlačevalni manever?

Stavkovni odbor po njenih navedbah vidi pobudo vodstva zavoda za mediacijo kot zavlačevalni manever, ne pa kot iskren predlog, s katerim bi razreševali ali zbližali stališča na kateri koli točki stavkovnih zahtev. Glede na to je pobudo soglasno zavrnil.

V generalnem vodstvu stavkovnega odbora in stavkovnem odboru so soglasno odločili, da ministrstvo za kulturo pozovejo k vključitvi v pogajanja za sporazumno reševanje nastalega spora. Pogajanja o stavkovnih zahtevah se bodo nadaljevala predvidoma 30. septembra.

Stavkovni odbor poudarja, da je za reševanje nevzdržnih razmer v informativnem programu TVS odgovorno izključno generalno vodstvo RTVS ne glede na potek pogajanj o stavkovnih zahtevah. Graha Whatmougha znova pozivajo, naj nemudoma preneha zavajati javnost in zaposlene, jih ustrahovati in sejati nered v zavodu.

STA