Čeprav Stanovanjski sklad Republike Slovenije stanovanja oddaja po tako imenovanih stroškovnih najemninah, bodo 714 stanovanj, ki bodo končana do leta 2024, oddajali po precej nižjih neprofitnih najemninah. Največ, 340 takšnih stanovanj bo v mariborski soseski Pod Pekrsko gorco, poročajo Finance.
Direktor republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec je na tiskovni konferenci razložil, da bodo gradnjo teh 714 stanovanj sofinancirali z dobrimi 38 milijoni evrov evropskih sredstev iz načrta za okrevanje. Ministrstvo za okolje in prostor, ki je odločalo o razdelitvi teh sredstev, pa je že v razpisu postavilo pogoj, da morajo najemnine teh javnih stanovanj biti neprofitne, in ne stroškovne. Gre za odobrena sredstva, pri čemer odločbe še niso pravnomočne, na stanovanjskem skladu pričakujejo, da bodo pogodbe podpisali v kratkem.

Pristojno ministrstvo v novi sestavi vlade se odmika od vodenja stanovanjske politike

Črtomir Remec je na tiskovni konferenci, poleg že omenjenih 38 milijonov evrov iz načrta za okrevanje, predstavil tudi, da so pri Razvojni banki Sveta Evrope pridobili novih 70 milijonov evrov posojila, kar je 43 odstotkov vseh njihovih načrtovanih investicij. Skupaj s sredstvi načrta za okrevanje imajo pokritih 52 odstotkov stroškov svojih investicij, ki bodo končane do leta 2025.

Na vprašanje, kako bodo pokrili preostalih 48 odstotkov stroškov, Remec odgovarja, da imajo za zdaj še dovolj svojih sredstev. Težava bo nastala po končanju teh projektov, ko sklad svojih sredstev ne bo imel več. Brez njih pa se ne bo mogel zadolžiti še za dodatnih 90 do sto milijonov evrov, zaradi česar bi se gradnja javnih najemnih stanovanj v prihodnjih letih ustavila. S tem se odpira vprašanje sistemskih sredstev za gradnjo novih javnih najemnih stanovanj iz državnega proračuna.

Ministrstvo za okolje in prostor v novi sestavi vlade se po Remčevih besedah odmika od vodenja stanovanjske politike, saj novi zakon o vladi za to predvideva nov resor. Ta zaradi referenduma o tem zakonu, ki ga je sprožila opozicija, še ni vzpostavljen, poročajo Finance.

Gradijo še 2.500 javnih stanovanj

Črtomir Remec je na tiskovni konferenci še izjavil, da so zadovoljni s potekom razvoja njihovih investicij. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 predvideva gradnjo deset tisoč javnih najemnih stanovanj. Remec pravi, da so jih zgradili sedem tisoč, trenutno se gradi ali pripravlja gradnja dodatnih 2.500 najemnih stanovanj, preostalih 500 stanovanj je še v zgodnji fazi priprave, še poročajo Finance.

Glede javne najemne službe na skladu priznavajo, da so pričakovali več sklenjenih pogodb, saj so do zdaj sklenili štiri, dve pogodbi se še pripravljata. Remec pravi, da bi za lastnike praznih stanovanj, ti bi stanovanja oddali skladu, sklad pa pozneje za neprofitno najemnino po podjemni pogodbi oddal najemnikom, morali prilagoditi davčno politiko in zvišati najemnine.