Začela se bo v omejenem obsegu v četrtek in trajala do uresničitve stavkovnih zahtev, pri čemer jo bodo postopoma širili, so danes sporočili iz sindikata. Ta med drugim zahteva odpravo kršitev kolektivne pogodbe, 1500 evrov regresa ter višjo stimulacijo za dodatne delovne dni.

Stavko bodo postopoma širili

Poslovodstvo Gorenja, kot opozarja Skei, svetu delavcev v sprejem ni dalo konkretnih meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Enostransko oz. brez dogovora na socialnem svetu je prišlo do znižanja višine povprečnega koeficienta osebnega prispevka zaposlenega (KOP) oz. višine mase sredstev za te prispevke, ki je bila doslej konkludentno dogovorjena in več let izvrševana. Sindikat izpostavlja tudi odrejanje nadurnega dela brez vročitve pisnih obvestil o uvedbi nadurnega dela in nepravilno obračunavanje ter izplačevanje nadur.

Skei zahteva ponovno vzpostavitev skupnega povprečnega koeficienta osebnega prispevka zaposlenega v višini treh odstotkov, odpravo omejitev v sistemu glede števila zaposlenih, ki lahko prejmejo take dodatne prihodke, ter odpravo določitve proračuna za ta prispevek po posameznih organizacijskih enotah. Zahteva tudi izplačilo regresa za letni dopust v višini 1500 evrov, dvig zneskov stimulacije za šesti delovni dan za 40 odstotkov ter sklenitev dogovora o nagrajevanju oz. izplačevanju dodatkov k plači iz naslova uspešnosti poslovanja najpozneje do 31. julija.

Stavko bodo začeli v četrtek, trajala bo do uresničitve stavkovnih zahtev.

Prvi dan stavke bosta stavkala izvršni odbor Skei Konference PS Gorenje in izvršni odbor Skei Gorenje GA, in sicer od 13. do 15. ure. Po tem datumu bo stavkovni odbor, če ne bo prišlo do uresničitve stavkovnih zahtev, sprejel odločitev o prehodu na stopnjevanje stavke ter razširitvi stavke na vse zaposlene, so navedli.

Stavka bo potekala pred glavnim vhodom v varovano območje Gorenja za Gorenje, HGE, Gorenje I.P.C., Gorenje Orodjarna, Gorenje GTI, Gorenje GSI, Gorenje Gostinstvo, Gorenje Keramika in HEE, so še navedli. STA je za komentar zaprosila Gorenje, na odgovore še čaka.

STA