Med drugim je ocenilo, da izpodbijana določba, ki posega v temelje enotnega plačnega sistema, ni nujen ukrep za odpravljanje posledic epidemije covida-19. Zadnji interventni protikoronski zakon je bil sprejet konec preteklega leta. Za zdravnike in zobozdravnike je do konca leta 2022 dvignil plačni strop za šest razredov, do 63. razreda.

Zahtevo za presojo ustavnosti dviga plačnega stropa so na ustavno sodišče kot volivci vložili predsedniki petih sindikalnih central, in sicer Branimir Štrukelj, Jakob Počivavšek, Lidija Jerkič, Evelin Vesenjak in Peter Majcen.

V Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor smo pridobili podatke za maj 2021, ko je denimo covid dodatke prejemalo 833 zaposlenih, skupna vrednost vseh izplačanih dodatkov je znašala 603.802,99 evrov. Najvišji izplačani dodatek je znašal 4.241,33 evrov bruto.

Ustavni sodniki so sicer pred dvema mesecema izvajanje presojane določbe zadržali do končne odločitve, saj so ocenili, da bi izvrševanje morebiti protiustavnega spornega člena povzročilo hujše škodljive posledice.

STA