Policisti so se na Krvavcu usposabljali za delo na smučišču. Usposabljanje je bilo razdeljeno na več sklopov, in sicer med drugim poznavanje zakonodaje, ukrepi za varno smučanje ter smučarske poškodbe. Vsebinam je bilo dodano tudi področje dela inšpekcijskih organov.

Ogled nesreče in učenje tehnik smučanja

Na terenu so najprej opravili varnostni pregled smučišča in kasneje delali na dveh delovnih točkah: opravili so ogled kraja smučarske nesreče in se učili tehnik smučanja s poudarkom na hitrosti smučanja.

Opravlja več nalog

Policist smučar na smučišču pa obravnava smučarske nesreče, pozoren je na prepovedi, ki veljajo za smučarje, preverja prisotnost alkohola pri smučarjih in podobno. Na smučiščih so prisotni predvsem ob zgostitvah, tj. ob vikendih, praznikih in počitnicah.